Київське товариство повітроплавання — Енциклопедія Сучасної України

Київське товариство повітроплавання

КИ́ЇВСЬКЕ ТОВАРИ́СТВО ПОВІТРОПЛА́ВАННЯ – добровільне науково-технічне і спортивне товариство сприяння розвиткові авіації і повітроплавання. Діяло 1909–15. Чл.-засн. – дворяни В. Мержанов та А. Захаріяшевич, поручик запасу Б. Решетилов. Діяльність Т-ва поширювалася на всі укр. землі Рос. імперії, окрім Одеси, де був свій аероклуб, та Харкова, де функціонувала філія 7-го повітроплав. відділ. Рос. тех. т-ва. До його складу входили різні верстви насел. – вчені, держ. та військ. чиновники, купці, банкіри, інж., держ. службовці, студенти, викладачі, селяни. Т-во проводило повітроплавні виставки (серед відомих – у січні 1911 та березні 1912), на яких демонструвало літаки, сконструйовані його членами, та нову літ-ру з авіац. тематики, влаштовувало благодійні вечори («аеробали»), організовувало польоти та навч. пілотів на громад. засадах (до квітня 1913 дипломи авіаторів отримали 15 осіб), займалося облаштуванням аеродромів (діяв влас. аеродром на Куренівці у Києві). У серед. 1911 у розпорядженні Т-ва було 12 літал. апаратів різних систем, кількість чл. становила бл. 120 осіб. У березні 1913 особова комісія, до якої увійшли О. Карпека, голова наук.-тех. ком-ту І. Родзевич та льотчики 7-ї повітроплав. роти, розробила положення, правила прийому, інструкції з навч. та проект кошторису Авіац. школи Т-ва на Куренів. аеродромі. У зв'язку із постій. нестачею коштів та поч. 1-ї світ. війни (втратило свій вплив на авіац. життя у місті) ліквідоване.

Літ.: Сборник статей по воздухоплаванию членов Киевского общества воздухоплавания. К., 1910. Вып. 1; Карацуба С. И. Киевское общество воздухоплавания (1909–1916 гг.) // Из истории авиации и космонавтики. 1972. Вып. 15; Його ж. Київське товариство повітроплавання // Нариси з історії природознавства і техніки. 1972. Вип. 16; Савин В. С. Авиация в Украине: Очерки истории. Х., 1995.

В. В. Татарчук


Покликання на статтю