Кашкадамова Наталія Борисівна — Енциклопедія Сучасної України

Кашкадамова Наталія Борисівна

КАШКАДА́МОВА Наталія Борисівна (26. 10. 1946, Харків) – піаністка, музикознавець, педагог. Дочка Б. Кашкадамова. Канд. мистецтвознав-ства (1979), доц. (1986). Чл. НСКУ (1999). Дійс. чл. НТШ (2007). Навч. гри на фортепіано у В. Барвінського. Закін. фортепіан. (1970; кл. О. Ейдельмана) та музикознав. (1973; кл. О. Цалай-Якименко) ф-ти Львів. консерваторії, аспірантуру при Держ. муз.-пед. ін-ті ім. Гнесіних (Москва, 1975; кер. О. Алексєєв). Від 1970 викладає у Львів. муз. академії: від 1991 – проф. каф. спец. фортепіано. Співпрацює з Міжнар. музикознав. т-вом з питань вивчення історії музики у Центр. та Сх. Європі при Тех. ун-ті м. Кемніц (Німеччина). Наук. дослідження: історія фортепіанно-виконав. мист-ва; сучасна музика для фортепіано; укр. фортепіанне мист-во в контексті європ. нац. шкіл. Підготувала проведення темат. циклу «Історія фортепіан. музики 20 ст.» (11 концертів). Упорядник і ред. кн. «Українська фортепіанна музика та виконавство» (1994), «Олег Криштальський: Спогади. Статті. Матеріали» (2000), «Марія Крушельницька: Спогади. Статті. Матеріали» (2004), «Олександр Ейдельман. Данина шани вчителеві» (2006), «Самуїл Дайч: Статті. Матеріали. Спогади» (2008), «Любка Колесса: Українська піаністка» (2011; усі – Львів; останні 4 – співавт.).

Пр.: Мистецтво виконання музики на клавішно-струнних інструментах. Т., 1998; Фортепіанне мистецтво Шопена. Т., 2000; Фортеп'янне мистецтво у Львові. Т., 2001; До питання інтерпретації клавірних творів Бортнянського // Зап. НТШ. Л., 2004. Т. 247; Історія фортеп'янного мистецтва. ХІХ ст. Т., 2006; Про національну природу українського фортеп'янно-відтворчого мистецтва // Вісн. НТШ. Л., 2008. Число 39; Сецесія як стиль у фортеп'янному мистецтві // Укр. музика. Л., 2011. Число 2.

Літ.: Садова Л. Наталія Кашкадамова // Musica humana. Л., 2004. Число 2; Новиков Ю. Нове дослідження // Музика. 2007. № 3.

В. С. Грабовський


Покликання на статтю