Квітковський Леонід Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Квітковський Леонід Миколайович

КВІТКО́ВСЬКИЙ Леонід Миколайович (04. 02. 1929, с. Голя, нині Влодав. пов. Люблін. воєводства, Польща) – фахівець у галузі нафтохімії. Д-р тех. н. (1975), проф. (1977). Чл. НТШ. Закін. Львів. політех. ін-т (1953), де відтоді й працює (нині Нац. ун-т «Львів. політехніка»): від 1977 – проф. каф. хім. технології переробки нафти та газу. Осн. напрям наук. дослідж. – адсорбція речовин. Розробив технологію регенератив. адсорбцій. процесу розділення вуглеводневих сумішей на поляр. адсорбентах; встановив правила підбору адсорбентів для осушування й очищення газів та низькокиплячих рідин.

Пр.: Про взаємну розчинність бензину та етанолу // Проблеми хіммотології: Мат. 2-ї Міжнар. наук.-тех. конф., Київ, 2–6 черв. 2008 р. К., 2008; Модифікація адсорбційного способу зневоднення етанолу // Поступ у нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості: Зб. тез доп. 5-ї Наук.-тех. конф., Львів, 9–12 черв. 2009 р. Л., 2009; Перетворення окремих груп компонентів у процесі окиснення гудронів до бітумів // Хімія, технологія речовин та їх застосування: Зб. наук. пр. Л., 2010; Одержання К-йонообмінної форми цеоліту типу А // Там само (усі – співавт.).

Літ.: Горний М. Українці Холмщини і Підляшшя: Видатні особи ХХ століття. Л., 1997; Леонід Миколайович Квітковський: Біобібліографія. Л., 1999.

О. В. Шишка


Покликання на статтю