Келдиш Михайло Хомич — Енциклопедія Сучасної України

Келдиш Михайло Хомич

КЕ́ЛДИШ Михайло Хомич (09(21). 01. 1839, Варшава – 1920, Крим) – військовий лікар. Батько Всеволода, дід Мстислава та Георгія Келдишів. Д-р медицини (1870). Закін. Волин. духовну семінарію в Кременці (нині Терноп. обл., 1859), навч. у Варшав. мед.-хірург. академії, закін. Мед.-хірург. академію в С.-Петербурзі (1863). Працював військ. лікарем, зокрема в 1-му військ.-сухопут. шпиталі в С.-Петербурзі та 1-му Кавказ. військ.-тимчас. шпиталі. 1879 брав участь у 1-й Ахалтекин. експедиції. Здійснив мед.-топогр. опис Закасп. краю, а також висвітлив сан. стан військ. 1886–94 – гол. лікар Одес. військ. шпиталю, обстоював необхідність його розширення. 1892 організував в Одесі при Касперів. громаді сестер милосердя Рос. т-ва Червоного хреста амбулаторію, яку очолював до 1894. Заст. голови Т-ва одес. лікарів (1893–94); згодом – військ.-мед. інспектор військ. округу (до 1904). Наук. дослідж. з клін. медицини.

Пр.: Результаты подкожных впрыскиваний хинина в кавказских болотных лихорадках. С.-Петербург, 1870; Цинга в Закаспийском крае // Военно-мед. журн. 1882. Т. 145, отд. 3, кн. 9, 10; Из хирургической практики в ахалтекинском отряде в 1879 г. // Там само. Кн. 10; О передаче сапа от человека к человеку и о сущности сапного контагия // Там само. 1886. Т. 156, отд. 7, № 6; Случай Thomsen'ской болезни // Южно-рус. мед. газ. 1893. № 15.

Літ.: Васильєв К. К. Доктор медицини М. Х. Келдиш – прогресивний вітчизняний лікар і вчений // Тези доп. і повідомлень 1-ї Терноп. наук. істор.-краєзнав. конф. Т., 1990. Ч. 3; Його ж. Военный врач М. Ф. Келдыш // Из истории медицины. Рига, 1990. Вып. 19.

ДА: Рос. гос. военно-истор. арх. Ф. 316, оп. 38, д. 79; оп. 63, д. 3028.

К. К. Васильєв


Покликання на статтю