Керченський державний історико-культурний заповідник — Енциклопедія Сучасної України

Керченський державний історико-культурний заповідник

КЕ́РЧЕНСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ІСТО́РИКО-КУЛЬТУ́РНИЙ ЗАПОВІ́ДНИК Засн. 1987 на базі Керченського історико-археологічного музею. Підпорядк. Мін-ву культури і мист-в АР Крим. Об'єднує археол., істор. й архіт. пам'ятки, що знаходяться безпосередньо у межах і побл. м. Керч. Пл. 64,6 га, потуж. культур. шару 6–10 м. Загалом на обліку перебувають 95 пам'яток культур. спадщини: археології – 23 (нац. значення – 11), історії – 56 (2), арх-ри – 16 (5). Серед пам'яток нац. значення – міста Боспор. царства Німфей, Пантикапей, Тірітака, Мірмекій, Мелек-Чесменський курган, Царський курган, Івана Предтечі церква (єдиний збережений в Україні зразок візант. сакрал. арх-ри з прибудовами 19 ст. у псевдовізант. стилі). Осн. видами археологічних об'єктів є городища (6 антич. і 1 середньовічне), поселення (34 місцезнаходження, зокрема 2 садиби), античні кургани (1198), одиничні склепи (5 одинич. і т. зв. алея склепів на некрополі Німфея, 40 – на пн. схилі г. Мітридат), ґрунтові некрополі без курган. насипів (14), оборонні вали (2), античні колодязі, археол. об'єкти на дні моря. Структурні підрозділи: Керчен. історико-археол. музей, Історії оборони Аджимушкайських каменеломень Музей, Історії Ельтигенського десанту Музей, картинна галерея, Царський і Мелек-Чесмен. кургани, фортеця «Керч». Картинну галерею відкрито 1985 у приміщенні – пам'ятці арх-ри 19 ст., зведеному в стилі класицизму. Її експозиц. основа – передана 1968 у подарунок колекція картин М. Бута. Нині у її фондах понад 2 тис. од. зберігання, зокрема античні скульптури, вироби зі скла, вази; знахідки періоду раннього середньовіччя, іконопис; твори Д. Шибнєва, П. Столяренка, Я. Басова, діорама «Храм Івана Предтечі» 19 ст., мозаїка «Христос Пантократор», подарована президенту СРСР М. Горбачову Рим. Папою Іваном-Павлом II. Постійно діючі виставки – «Античні пам'ятки Керчі», «Християнські пам'ятки Керчі», змінні – до 15-ти щорічно. Фортеця «Керч» – фортифікац. споруда 2-ї пол. 19 ст., більш відома під назвою «Форт Тотлебен» (на честь військ. інж. Е. Тотлебена). До 2003 тут дислокувалися військ. частини, 2005 її передано в упр. заповідника. Фонд. колекції К. д. і.-к. з. нараховують бл. 200 тис. од. зберігання, фонд наук. б-ки – 31 тис. друк. видань. У 7-ми н.-д. відділах працюють 56 н. с. Щорічно проходять «Боспорські читання», матеріали яких (а також праці н. с.) публікують у наук. збірниках.

Літ.: Дзюбенко С. Керченському державному історико-культурному заповіднику 180 років // Сучасні проблеми дослідж., реставрації та збереження культур. спадщини: Зб. наук. пр. Вип. 3, ч. 1. К., 2006.

Н. В. Галченко


Покликання на статтю