Інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні Державний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут — Енциклопедія Сучасної України

Інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні Державний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут

ІННОВАЦІ́ЙНИХ ТЕХНОЛО́ГІЙ В ЕНЕРГЕ́ТИЦІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕ́ЖЕННІ Державний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут – державне підприємство, науково-дослідна установа у галузі енергозбереження. Засн. 1994 у Києві на базі КБ ліній. електродвигунів та нетрадиц. джерел енергії як Ін-т нетрадиц. енергетики та електротехніки. Від 2005 – сучасна назва. Підпорядк. Мін-ву палива та енергетики України. У складі Ін-ту – 8 відділів: біоенерготехнологій; вітроенергетики; геліоенергетики; технологій приготування вугіл. сумішей; когенерац. технологій та теплових насосів; утилізації метану в умовах вугіл. копалень; інновац. енерготехнологій; матем. моделювання фіз. процесів в енергетиці; також відокремлений Дослід. виробничий і випробув. комплекс у с. Лебедівка (Вишгород. р-ну Київ. обл.). Осн. напрями наук. діяльності: комплексне вироб-во, передача, зберігання, накопичення й використання енергії та енергоносіїв, зокрема нетрадиц. і альтернат. джерел, у різних галузях пром-сті і нар. госп-ва; розроблення нормат. та програм. документів, методик, ДСТУ в галузі енергетики; створення для пром. підпр-в інновац. проектів у різних галузях науки й техніки, спрямов. на впровадження новіт. технологій та модернізацію вироб-в. В Ін-ті створ. низку установок вітроенергетики, зокрема вітро-геліо-установок, соняч. водонагрівал. систем, теплових насосів, систем геотерм. теплооснащення, біогазових установок, запропоновано конверсійну технологію спалювання вугілля, енергоефективні технології подрібнення вугілля на ТЕС, когенерації, технологію та устаткування на основі вихрових надзвук. ежекторів для дегазації вугіл. шахт, – загалом понад 20 енергоощад. технологій в різних галузях пром-сті. В Ін-ті працюють 3 лауреати Держ. премії України в галузі н. і т., 5 д-рів та 8 канд. н. Серед відомих науковців – А. Шурчков, Г. Забарний, М. Дикий, А. Халатов, В. Яковлєв. Перший дир. – В. Шульга (1994–2000), від 2006 – в. о. дир. О. Немчин.

Т. Р. Галева


Покликання на статтю