Іностранцев Олександр Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Іностранцев Олександр Олександрович

ІНОСТРА́НЦЕВ Олександр Олександрович (Иностранцев Александр Александрович; 12(24). 07. 1843, С.-Петербург – 31. 12. 1919, там само) – російський геолог. Чл.-кор. РАН (1901). Золота медаль Рос. геогр. т-ва (1877). Закін. С.-Петербур. ун-т (1867), де й працював ще зі студент. років: від 1873 – екстраординар., від 1880 – ординар. проф. Заснував у ньому геол. музей і кабінет. 1873 захистив доктор. дис. «Геологическое исследование на севере России в 1869 и 1870 гг.» («Тр. С.-Петербур. об-ва естествоиспытателей», 1872, т. 3). Водночас був проф. С.-Петербур. вищих жін. курсів, Технол. ін-ту, Військ.-мед. академії, Академії Генштабу. Осн. діяльність присвячена геол. дослідж. пн. частини Європ. Росії. 1867 уперше в Рос. імперії застосував метод мікроскоп. дослідж. гірських порід. Займався вивченням метаморфізму. Провадив польові дослідж. у Криму та на Донбасі. Був почес. чл. Київ. т-ва природодослідників і Харків. т-ва любителів природознавства.

Пр.: Петрографический очерк острова Валаам // Тр. 1-го съезда естествоиспытателей и врачей. 1867; Геогностическое строение западного берега Ладожского озера // Мат. для геологии России. 1869. Т. 2; Геологический очерк Повенецкого уезда Олонецкой губернии и его рудных месторождений // Там само. 1877. Т. 7; Доисторический человек каменного века побережья Ладожского озера. С.-Петербург, 1882; Геология: Лекции. С.-Петербург, 1885–87. Т. 1–2 (5-е изд., 1914); Коренное месторождение платины на Урале // Тр. С.-Петербур. об-ва естествоиспытателей. 1893. Т. 22, вып. 3.

Літ.: А. А. Иностранцев. Воспоминания (автобиография). С.-Петербург, 1998.

А. І. Шушківський


Покликання на статтю