Інформаційно-бібліотечний центр Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини НААНУ — Енциклопедія Сучасної України

Інформаційно-бібліотечний центр Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини НААНУ

ІНФОРМАЦІ́ЙНО-БІБЛІОТЕ́ЧНИЙ ЦЕНТР ІНСТИТУ́ТУ ЕКСПЕРИМЕНТА́ЛЬНОЇ І КЛІНІ́ЧНОЇ ВЕТЕРИНА́РНОЇ МЕДИЦИ́НИ НААНУ Засн. 1923 як б-ка Укр. ін-ту наук. та практ. ветеринарії (Харків). Назва змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Сучасна назва – від 1996. Має статус наукового. Є філії на Крим. та Одес. н.-д. станціях. Бібліотеч. фонд містить 150 тис. прим. (з них рарит. вид. – бл. 2 тис.), комплектується літ-рою з ветеринарії. Має доступ до мережі інтернет. Працюють абонемент, чит. зал, сектор автоматизації. Довідк.-бібліогр. апарат: каталоги (абетк., системат. і електрон.), картотеки (предметна, наук. праць співроб. Ін-ту, наук. збірників і праць ін-тів, абетк. період. видань, абетк. і системат. автореф. дис., абетк. дис., абетк. і системат. іноз. літ-ри). Центр видає біобібліогр. покажчики вчених Ін-ту, темат. огляди літ-ри (від 2002). Дир. – Т. Приходько (від 2002).

А. Г. Корольов


Покликання на статтю