Ірреальне — Енциклопедія Сучасної України

Ірреальне

ІРРЕА́ЛЬНЕ (вiд лат. irrealis – неречовинний) – те, що не має онтологiчної достовiрностi, iснує тільки як символ чи образ у царинi мислення, уяви. Іноді I. ототожнюють із поняттями «фантастичне», «неможливе». I. трактують у рiзних свiтогляд. системах діаметрально протилежно: у межах матерiалiст. свiтогляду iрреальним є свiт трансцендентного; у мiстико-iдеалiстич. свiтоглядi iрреальним вважають емпiрич., «тлiнний» свiт. Остання точка зору найбiльш послiдовно виражена у Ведантi та культурi індуїзму, де емпiрич. свiт визначають як iлюзiю («майя»). У християн. культурі емпіричну реальність не розглядають як І.; водночас вона відчужена від трансцендент. реальності та повинна бути апокаліптично трансформована й оновлена шляхом очищення від гріха.

Н. В. Хамітов


Покликання на статтю