Істпарт — Енциклопедія Сучасної України

Істпарт

ІСТПА́РТ – комісія з вивчення історії комуністичної партії. Осн. завданням І. було збирання й видання матеріалів з історії комуніст. партії, рев. руху, рос. революцій та воєн. дій 1918–20. Перша така комісія створ. 1920 у Москві (Центр. І.) при Держ. вид-ві (згодом при Наркомосі РСФРР). 1921 її переведено до ЦК РКП(б) на правах відділу. Центр. І. видавав ж. «Пролетарская революция» (1921–41) та «Бюллетень Истпарта», наук.-довідк. літ-ру. 1928 І. ЦК РКП(б) об'єднано з Ін-том В. Леніна при ЦК ВКП(б). Всеукр. І. створ. 1921 у Харкові при Наркомосі УСРР. Від березня 1922 підпорядк. (на правах відділу) ЦК КП(б)У, 1929 реорганізов. у Ін-т історії партії і Жовтн. революції на Україні при ЦК КП(б)У (згодом Ін-т історії партії при ЦК КПУ, нині Політичних і етнонаціональних досліджень Інститут НАНУ). Від 1934 знаходився у Києві. І. в Україні очолювали М. Скрипник (1921–23) та М. Іванов (від 1923); чл. колегії були Г. Петровський, С. Косіор, М. Попов. На місцях утвор. губерн. (окружні, а від 1932 – обласні) відділи І., групи учасників рев. руху, групи сприяння істпартів. роботі тощо. 1921 створ. Центр. архів революції в Харкові, а також його місц. істор.-рев. відділи, що поклало поч. Центр. та обл. парт. архівам. 1939 місц. (обл.) І. увійшли до складу парт. архівів обкомів КП(б)У. Колиш. Парт. архів перейменов. у Архів громадських об'єднань України Центральний державний. І. ЦК КП(б)У видавав «Літопис революції» (1922–33), друкував зб. документів і матеріалів, мемуарну літ-ру, монографії.

Літ.: Хандрос Й. Б., Ланда Е. Я. Публікації істпартів, істмолів та істпрофів України: Бібліогр. покажч. Х.; К., 1932; Сарбей В. Г. Істпарти та їх місце в розвитку історичної науки на Україні // УІЖ. 1967. № 1; Комаренко Н. В. Установи історичної науки в Українській РСР (1917–1937 рр.). К., 1973; Московченко Н. Двозначність поняття «єдиний державний архівний фонд» (роль Істпарту в розвитку архівної справи в Україні) // Студії з архів. справи та документознавства. К., 2004. Т. 13.

О. В. Юркова


Покликання на статтю