Інженерна гідрологія — Енциклопедія Сучасної України

Інженерна гідрологія

ІНЖЕНЕ́РНА ГІДРОЛО́ГІЯ – галузь гідрології, що займається гідрологічними розрахунками для проектування та експлуатації гідротехнічних споруд і планування водогосподарських заходів. І. г. почала формуватися на поч. 20 ст. Біля її витоків був відомий рос. вчений О. Воєйков. Значний внесок у розвиток І. г. зробили укр. гідрологи Є. Опоков, А. Огієвський, Д. Кочерін. У І. г., використовуючи гідрол. інформацію і матем. методи, визначають гідрол. характеристики (середні, макс., мін. витрати та рівні води), що дозволяє отримати відомості про гідрол. режим водних об'єктів, на яких здійснюють моніторинг, а також розрахунк. показники за відсутності даних спостережень у створах проектування. Розрахунк. гідрол. характеристики, які визначаються методами І. г., є основою для вирішення будь-яких приклад. завдань: використання водних об'єктів для потреб гідроенергетики, зрошення, осушення, пром. і госп.-побут. водопостачання, водного транспорту, буд-ва на річках гребель, мостів, водозаборів, берегоукріплень, труб у насипах доріг для пропускання весняних сніг. та зливових вод; проведення заходів щодо боротьби зі шкідл. дією вод – повенями, водною ерозією, заболочуванням і засоленням ґрунтів, підтопленням, селями тощо. І. г. вивчає також зворотні процеси, які відбуваються у результаті впливу гідротех. споруд на водні об'єкти.

Останнім часом до І. г. зараховують гідрол. прогнози – науково обґрунтовані передбачення гідрол. режиму водних об'єктів, що базуються на дослідж. закономірностей розвитку гідрометеорол. процесів певної території. Гідрол. прогнози мають велике значення у запобіганні небезпеч. гідрол. явищам (катастроф. повені, паводки, селі, лавини), вони також необхідні для експлуатації гідротех. споруд, рац. регулювання стоку та використання енергії річок, роботи водного транспорту, зрошення (особливо в посушливих р-нах), водозабезпечення, контролю якості води.

Літ.: Кочерин Д. И. Вопросы инженерной гидрологии. Москва, 1932; Огиевский А. В. Гидрология (общая и инженерная). Москва, 1951; Апполов Б. А., Калинин Г. П., Комаров В. Д. Курс гидрологических прогнозов. Ленинград, 1974; Гидрологические и водобалансовые расчеты. К., 1987; Загальна гідрологія: Підруч. К., 2008.

В. К. Хільчевський, О. І. Лук'янець


Покликання на статтю