ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Інженерна гідрологія

ІНЖЕНЕ́РНА ГІДРОЛО́ГІЯ – галузь гідрології, що займається гідрологічними розрахунками для проектування та експлуатації гідротехнічних споруд і планування водогосподарських заходів. І. г. почала формуватися на поч. 20 ст. Біля її витоків був відомий рос. вчений О. Воєйков. Значний внесок у розвиток І. г. зробили укр. гідрологи Є. Опоков, А. Огієвський, Д. Кочерін. У І. г., використовуючи гідрол. інформацію і матем. методи, визначають гідрол. характеристики (середні, макс., мін. витрати та рівні води), що дозволяє отримати відомості про гідрол. режим водних об’єктів, на яких здійснюють моніторинг, а також розрахунк. показники за відсутності даних спостережень у створах проектування. Розрахунк. гідрол. характеристики, які визначаються методами І. г., є основою для вирішення будь-яких приклад. завдань: використання водних об’єктів для потреб гідроенергетики, зрошення, осушення, пром. і госп.-побут. водопостачання, водного транспорту, будівництва на річках гребель, мостів, водозаборів, берегоукріплень, труб у насипах доріг для пропускання весняних сніг. та зливових вод; проведення заходів щодо боротьби зі шкідл. дією вод – повенями, водною ерозією, заболочуванням і засоленням ґрунтів, підтопленням, селями тощо. І. г. вивчає також зворотні процеси, які відбуваються у результаті впливу гідротех. споруд на водні об’єкти.

Останнім часом до І. г. зараховують гідрол. прогнози – науково обґрунтовані передбачення гідрол. режиму водних об’єктів, що базуються на дослідж. закономірностей розвитку гідрометеорол. процесів певної території. Гідрол. прогнози мають велике значення у запобіганні небезпеч. гідрол. явищам (катастроф. повені, паводки, селі, лавини), вони також необхідні для експлуатації гідротех. споруд, рац. регулювання стоку та використання енергії річок, роботи водного транспорту, зрошення (особливо в посушливих р-нах), водозабезпечення, контролю якості води.

Літ.: Кочерин Д. И. Вопросы инженерной гидрологии. Москва, 1932; Огиевский А. В. Гидрология (общая и инженерная). Москва, 1951; Апполов Б. А., Калинин Г. П., Комаров В. Д. Курс гидрологических прогнозов. Ленинград, 1974; Гидрологические и водобалансовые расчеты. К., 1987; Загальна гідрологія: Підруч. К., 2008.

В. К. Хільчевський, О. І. Лук’янець

Рекомендована література

  1. Кочерин Д. И. Вопросы инженерной гидрологии. Москва, 1932;Google Scholar
  2. Огиевский А. В. Гидрология (общая и инженерная). Москва, 1951;Google Scholar
  3. Апполов Б. А., Калинин Г. П., Комаров В. Д. Курс гидрологических прогнозов. Ленинград, 1974;Google Scholar
  4. Гидрологические и водобалансовые расчеты. К., 1987;Google Scholar
  5. Загальна гідрологія: Підруч. К., 2008.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Інженерна гідрологія / В. К. Хільчевський, О. І. Лук’янець // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-13388. – Останнє поновлення : 1 січ. 2023.

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

11-й

Дата виходу друком тому:

2011

Дата останньої редакції статті:

2023-01-01

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Наука і вчення

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

13388

Схожі статті

Наука. Релігія. Суспільство
Наука і вчення  | Том 22 | 2020
Т. В. Єрошенко
Біотехнія
Наука і вчення  | Том 3 | 2004
В. Д. Бондаренко
Ботаніка
Наука і вчення  | Том 3 | 2004
В. І. Чопик, Є. Л. Кордюм

Нагору