Івано-Франківський національний медичний університет — Енциклопедія Сучасної України

Івано-Франківський національний медичний університет

ІВА́НО-ФРАНКІ́ВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ МЕДИ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку лікарів. Засн. 1945 як Станіслав. (від 1962 – Івано-Фр.) держ. мед. ін-т, від 1994 – академія, від 2005 – ун-т, від 2008 має статус національного. У структурі Ун-ту функціонують 5 ф-тів (мед., стоматол., фармацевт., післядиплом. освіти, підготовки іноз. громадян), центр. н.-д. лаб. Наук. дослідж. з терапії, кардіології, гастроентерології, стоматології, гістології, цитології й ембріології, проблем орг-ції мед. допомоги. На базі Ун-ту сформувалися відомі в Україні наук. школи, зокрема терапевт. та хі- рургічна. Вчені розробляють мед. технології та стандарти профілактики, діагностики й лікування найпоширеніших неінфекц. захворювань. На 52-х каф. працюють 1 акад. НАМНУ, 86 д-рів та понад 300 канд. н. Серед відомих науковців – Є. Нейко (ректор 1987–2010), М. Авіосор, А. Аденський, Г. Бабенко, Я. Борін, П. Вакалюк, С. Верхратський, А. Гарагашян, В. Клипич, Ю. Мельман, В. Денисюк, І. Лановий, М. Кравець, Б. Шутка, С. Ґеник, М. Шевчук, М. Василюк, Н. Середюк, Л. Глушко, Б. Дикий, А. Клименко, І. Купновицька, М. Пітик, Л. Ковальчук. Навч. 8700 студентів. Ун-т має 17 навч. корпусів, 7 гуртожитків, інформ.-аналітич. центр, клініку, 2 поліклініки, наук.-вироб. базу «Арніка» (м. Яремче Івано-Фр. обл.), вид-во. Видає ж. «Галицький лікарський вісник» (від 1994) та «Архів клінічної медицини» (від 2002). Перший ректор – І. Савицький (1945–48), нині – М. Рожко (від 2011).

О. В. Пиптюк


Покликання на статтю