Ідея і чин — Енциклопедія Сучасної України

Ідея і чин

«ІДЕ́Я І ЧИН» – журнал. Виходив 1942–48 (усього 11 чисел; у двох останніх були ін. редакції, оскільки перші потрапляли до ворогів ще до друку) підпільно як орган Проводу ОУН частково у Львові та на тер. Львів. обл. Наклад 2–10 тис. прим. 1942–46 видавали у підпіл. друкарні ОУН «Прага», після її знищення перевидавали у периферій. орг-ції переважно машинопис. способом. У квітні 1948 після облави органами Мін-ва держ. безпеки СРСР викрито центр. підпіл. друкарню, провід ОУН зменшив обсяг видання. Ред. – Д. Маївський (1942, 1944–45), М. Прокоп (1942–43), М. Палідович (січень–травень 1944), О. Лоґуш (червень–серпень 1944), П. Дужий (листопад 1944 – червень 1945), П. Федун (1945–48). Назву запозичено від пр. «Ідея і чин України» (1940) одного з теоретиків укр. націоналізму Д. Мирона. Перша спроба видати ідеол.-політ. журнал ОУН 1941 закінчилася невдачею: ред. Я. Стецька у липні заарештували німці; жодних матеріалів до запланованого 1-го номера не збереглося. Друкував офіц. документи ОУН (постанови, відозви); статті з викладом осн. ідеол. і політ. завдань для укр. народу, ситуації в Україні та світі; інформацію про визв. боротьбу на укр. землях; окупац. політику Німеччини й СРСР. Описував масові арешти та розстріли жителів Львова німцями у листопаді–грудні 1942, інформував про сутички підпільників із ґестапо на вулицях міста. Засуджував загарбниц. політику нацистів і більшовиків щодо України, їхні намагання представити себе «визволителями» укр. народу. У 10-му числі подано напрями стратег. й тактич. планування визв. боротьби, постанови конф. Проводу ОУН в Україні (відбулася в червні 1946). Замість «І. і ч.» від травня 1948 до 1951 виходив неперіод. бюл. «Осередок пропаганди при Проводі Орг-ції укр. націоналістів (ОУН)» (усього 5 чисел). Номери 1–10 «І. і ч.» 1996 передрукувало у Львові укр.-канад. вид-во «Літопис УПА» у т. 24 однойм. багатотом. серії документів та матеріалів з історії боротьби ОУН і УПА.

О. П. Стасюк, В. І. Мороз

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
О. П. Стасюк, В. І. Мороз . Ідея і чин // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=13773 (дата звернення: 08.05.2021)