Закарпатський інститут агропромислового виробництва УААН — Енциклопедія Сучасної України

Закарпатський інститут агропромислового виробництва УААН

ЗАКАРПА́ТСЬКИЙ ІНСТИТУ́Т АГРОПРОМИСЛО́ВОГО ВИРОБНИ́ЦТВА УААН – наукова установа, що займається науковим забезпеченням агропромислового виробництва області. Засн. 1946 як Закарп. держ. обл. с.-г. дослідна станція у с. Велика Бакта Берегів. р-ну шляхом об'єднання комплекс. дослід. станції Укр. НДІ землеробства, Берегів. опор. пункту ВНДІ виноградарства і виноробства та Закарп. опор. пункту ВНДІ чаю і субтропіч. культур. 1989 реорганіз. в Ін-т з сучас. назвою з приєднанням Гір.-карпат. дослід. станції (с. Нижні Ворота Воловец. р-ну) й лаб. захисту ґрунтів від ерозії в багаторіч. насадженнях Карпат. зони Укр. НДІ захисту ґрунтів від ерозії. Від 1990 підпорядк. УААН. У структурі – 5 відділів (землеробства і рослинництва, селекції та насінництва, багаторіч. насаджень, тваринництва, економіки), 13 лаб., а також дослідні госп-ва у с. Велика Бакта й «Агрофірма “Еліта”» в с. Ратовці Ужгород. р-ну та гір. наук. підрозділ у с. Нижні Ворота. Осн. напрями наук. діяльності: розроблення ґрунтозахис. систем землеробства і технологій вирощування с.-г. культур у Карпат. регіоні; виведення високопродуктив. сортів і гібридів кукурудзи, картоплі, багаторіч. трав, тютюну, плод. культур, винограду; вдосконалення системи насінництва с.-г. культур, заходів їх захисту від хвороб, шкідників та бур'янів; вивчення проблем використання нетрадиц. корм. і смак. добавок у годівлі с.-г. тварин; створення високопродуктив. порід великої рогатої худоби, свиней та овець; розроблення ресурсоощад. технологій отримання біологічно чистої продукції, екологічно безпеч. технологій у рослинництві й тваринництві; підвищення продуктивності АПК Карпат. регіону; обґрунтування рац. систем ведення с.-г. вироб-ва у госп-вах різних форм власності. Співроб. створили сорти картоплі Ужгородська, Свалявська, Гірська, кукурудзи – Закарпатська жовта зубоподібна, тютюну – Жовтолистий 36, Символ 4, ВМС 24, Бравий 200, Спектр, перцю солодкого – Бактянець, любистку лікарського – Мрія та ін.; вивели закарпатський тип овець породи прекос. Нині працюють 67 н. с., з яких 6 д-рів і 15 канд. н. Серед відомих науковців – В. Шепа, Ф. Палфій, І. Макар, Г. Гуцуляк, Ф. Топольний, О. Алмаші, О. Малик. Видає міжвід. темат. наук. зб. «Проблеми агропромислового комплексу Карпат» (від 1991). Перший дир. – І. Доброхліб (1946–55), нині – А. Балян (від 1996).

О. Г. Матвієць


Покликання на статтю