Законодавства Верховної Ради України Інститут — Енциклопедія Сучасної України

Законодавства Верховної Ради України Інститут

ЗАКОНОДА́ВСТВА ВЕРХО́ВНОЇ РА́ДИ УКРАЇ́НИ Інститут – установа, що здійснює науково-правове забезпечення законодавчої діяльності Верховної Ради України. Засн. 1994 у Києві постановою Президії ВР України. Нині у його структурі діють відділи: комплекс. проблем державотворення, проблем розвитку нац. законодавства, теорії та практики законотвор. діяльності, моніторингу ефективності законодавства, європ. права та міжнар. інтеграції, організац.-адм. забезпечення. В Ін-ті працюють 60 н. с., зокрема 1 чл.-кор. НАНУ, 2 чл.-кор. АПрНУ, 9 д-рів і 23 канд. н. Серед відомих науковців – О. Копиленко, О. Зайчук, Н. Нижник. Осн. завдання: підготовка пропозицій щодо формування стратегії держ. правової політики ВР України; розроблення наук. концепцій розвитку нац. законодавства; проведення порівнял. дослідж. законодавства України й іноз. держав; узгодження нац. законодавства з нормами міжнар. права; підготовка перспектив. і поточ. держ. програм законопроект. роботи ВР України; орг-ція моніторингу ефективності законодавства України; експертиза проектів законодав. актів України тощо. Дир. – О. Копиленко (від 2002).

О. В. Зайчук


Покликання на статтю