Записки Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника — Енциклопедія Сучасної України

Записки Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

«ЗАПИСКИ́ ЛЬВІ́ВСЬКОЇ НАЦІОНА́ЛЬНОЇ НАУКО́ВОЇ БІБЛІОТЕ́КИ ІМ. В. СТЕФА́НИКА» Засн. 1993 як «Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника», від 2008 – сучасна назва. Видають укр. мовою щорічно; наклад 300 прим. Розповсюджують в Україні та за кордоном. Публікують статті з теор. й істор. книгознавства, бібліографознавства і джерелознавства, біографістики, проблем становлення й розвитку укр. книго- та пресовидання, мистецтво- і музикознавства, культурології; про унікал. фонди, колекції та збірки Б-ки; матеріали наук. конф., читань, круглих столів, рецензії. Постійні рубрики: «Книгознавство. Пресознавство. Історія видавничої справи», «Бібліотекознавство», «Джерелознавчі студії. Розкриття фондів», «Miscellanea». 70-річчю створення Б-ки присвяч. вип. 2(18) за 2010. Відп. ред. – Л. Крушельницька (від 1993), М. Романюк (2002–09), від 2010 – гол. ред.

З. Т. Грень


Покликання на статтю