Записки Одеського наукового при У.А.Н. товариства — Енциклопедія Сучасної України

Записки Одеського наукового при У.А.Н. товариства

«ЗАПИСКИ́ ОДЕ́СЬКОГО НАУКО́ВОГО ПРИ У. А. Н. ТОВАРИ́СТВА» Засн. 1927 з ініціативи М. Слабченка та за сприяння С. Єфремова як неперіодичне видання філії УАН. 1927–30 істор.-філол. секція під кер-вом В. Лазурського видала 5 вип.; 1928–29 соц.-істор. секція уклала 3 вип. (кер. Є. Загоровський); 1930 пед. секція (голова М. Гордієвський) – 1 вип. Загалом вони становили великий компендіум праць з історіографії й літературознавства, економіки та аграр. політики, педагогіки й методики викладання. Видання «Записок» природн.-матем. та мед. секцій не відбулося. Більшість праць, поданих у цих збірниках, зберегли наук. й джерелознавчу вартість. Знач. інтерес становлять розвідки «Українські альманахи 80–90 років ХІХ ст. в Одесі» В. Герасименка, «Театр Старицького в Одесі 1883–1885 рр.» Т. Слабченка, «Україна й українці в художніх творах Л. Толстого» Л. Грищенка, «Л. Толстой в українській критиці» В. Лазурського, «Варіанти Шевченківського “Сна”» М. Раліва, «Економічні погляди Т. Рильського» І. Бровера, «Залізничне будівництво на Україні в 1860-х рр.» О. Варнеке, «М. О. Корф і національна українська школа» П. Нестеренка.

Г. Д. Зленко


Покликання на статтю