Записки соціально-економічного відділу ВУАН — Енциклопедія Сучасної України

Записки соціально-економічного відділу ВУАН

«ЗАПИСКИ́ СОЦІА́ЛЬНО-ЕКОНОМІ́ЧНОГО ВІ́ДДІЛУ ВУАН» Виходили неперіодично 1923–27 за ред. М. Василенка (6 т. у 4-х кн.); наклад 1200 прим. (1-й т. – 650 прим.). Присвяч. питанням економіки, філософії й права. Осн. рубрики (виділені у т. 1 та 2–3): «Досліди і розвідки», «Рецензії та огляди соціально-економічної літератури». Друкували звіти про роботу відділу, матеріали біогр. характеру, розвідки М. Василенка (про скасування Литов. статуту), К. Воблого (про польс. ринок), О. Малиновського (про кари й засоби соц. захисту), Ф. Тарановського (про держ. право Речі Посполитої 17 ст.), О. Гілярова (з проблем історії філософії), демогр. студії М. Птухи та Є. Слуцького; а також посмертні огляди життя й діяльності В. Гордона, І. Каманіна, Б. Кістяківського, Р. Орженцького, О. Левицького, М. Туган-Барановського. Рецензували поточну укр. та зарубіжну соц.-екон. літ-ру.

І. Б. Усенко


Покликання на статтю