Записки Українського бібліографічного товариства в Одесі — Енциклопедія Сучасної України

Записки Українського бібліографічного товариства в Одесі

«ЗАПИСКИ́ УКРАЇ́НСЬКОГО БІБЛІОГРАФІ́ЧНОГО ТОВАРИ́СТВА В ОДЕ́СІ» Виходили щороку 1928–30 (4 вип.). Ред. – Б. Комаров. Опубл. огляди укр. періодики Одещини за 1917–21 О. Варнеке та укр. листівки О. Погребинського, опис г. «Одесский коммунист» за 1918–20 Я. Бермана. Джерелознавче значення мають праці «Матеріали до словника псевдонімів та криптонімів українських авторів: Гол. чином за рукопис. мат. М. Комарова» Б. Комарова, «Заборонені українські рукописи 80-х років ХІХ ст.» В. Герасименка, «М. В. Лисенко: Мат. до бібліографії» Я. Бермана. Пропагувалося укр. письменство (огляди «Художня українська література для робітників і селян за 1928 рік», «Жовтень у творах українських письменників за 1928 рік», «Українська белетристика за 1929 рік»). Надруковані рец. О. Горецького на покажчик «Бібліографія П. О. Куліша та писань про нього» (укладений Є. Кирилюком), на посібник «Часописи Поділля» з істот. доповненням Б. Комарова та С. Борового.

Літ.: Зленко Г. Д. Украинское библиографическое общество в Одессе // Сов. библиография. 1984. № 4; Його ж. Живое наследие: К 60-летию Укр. библиогр. об-ва в Одессе // Веч. Одесса. 1985, 19 июля.

Г. Д. Зленко


Покликання на статтю