Загальної та невідкладної хірургії інститут АМНУ — Енциклопедія Сучасної України

Загальної та невідкладної хірургії інститут АМНУ

ЗАГА́ЛЬНОЇ ТА НЕВІДКЛА́ДНОЇ ХІРУРГІ́Ї інститут АМНУ – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми загальної та невідкладної хірургії. Засн. 1930 у Харкові з ініціативи В. Шамова (дир. до 1936) як Укр. ін-т переливання крові і гематології, від 1932 – Укр. ін-т переливання крові і невідклад. хірургії, від 1965 – Харків. НДІ заг. та невідклад. хірургії, від 2000 – сучасна назва. В структурі Ін-ту – 10 наук.-клін. відділ. (невідклад. хірургії органів черев. порожнини; хірург. інфекцій; травмат. шоку, анестезіології, реанімації та інтенсив. терапії; опіків; гострих захворювань судин; захворювань стравоходу та шлунк.-кишк. тракту; хірургії печінки та жовчовивід. шляхів; торакал. хірургії; кардіохірург.; клін.-інструм. та ультразвук. діагностики патології внутр. органів та серц.-судин. системи), відділи комплекс. програмування розвитку невідклад. хірургії та захисту інтелектуал. власності, метрології, діагност. лаб. з імунофермент. і радіоізотоп. аналізом, лаб. патоморфології й експерим. хірургії. Основні напрями наук. досліджень: гіпер- та гіпобіотичні процеси в хірургії; взаємодія імун., ендотеліал. й інфекц. чинників з процесами апоптозу в хірургії; невідкладна хірургія та хірургія ушкоджень орга- нів груд. і черев. порожнин; моделювання патол. станів у невідклад. хірургії; гемостаз у невідклад. хірургії; гнійно-септичні стани; реконструктивна хірургія підвищеної складності та невідкладна онкохірургія; орг-ція екстреної хірург. допомоги. Співроб. Ін-ту розробили та впровадили у практику низку операцій при кровоточивих виразках шлунка і дванадцятипалої кишки; методику інтубації кишковика зондами влас. конструкції; спосіб і набір інструментів для лапароцентезу; інструменти для реінфузії крові; спосіб профілактики й лікування т. зв. шокової легені тощо. Нині в Ін-ті працюють 104 н. с., з них – 10 д-рів та 59 канд. н. Серед відомих науковців – В. Країнська-Ігнатова, О. Слободський, О. Шалімов, Г. Караванов, О. Мельников, Д. Пекарський, В. Зайцев, М. Володось. Від 2001 видає ж. «Харківська хірургічна школа». Дир. – В. Бойко (від 1999).

С. В. Сушков


Покликання на статтю