Запорізька сільськогосподарська дослідна станція УААН — Енциклопедія Сучасної України

Запорізька сільськогосподарська дослідна станція УААН

ЗАПОРІ́ЗЬКА СІЛЬСЬКОГОСПОДА́РСЬКА ДО́СЛІДНА СТА́НЦІЯ УААН – наукова установа, діяльність якої спрямована на сприяння науково-технічному прогресу в сільському господарстві області. Засн. 1956. Від 2005 підпорядк. Ін-ту олій. культур УААН. У структурі станції – наук.-технол. відділи координації роботи з наук.-метод. центрами та гол. ін-тами, апробації, маркетингу та освоєння наук. розробок в агропром. вироб-ві (об'єднує сектори кормовиробництва, визначення якості с.-г. продукції, лаб. виноградарства), первин. та еліт. насінництва, дорадництва з питань наук.-інформ. забезпечення; лаб. землеробства, захисту рослин, наук. дослідж. з питань інтелектуал. власності та маркетингу інновацій; сектор тваринництва; наук.-експерим. база «Еліта». Наук. діяльність: розроблення і впровадження протиерозій., енергоощад. систем обробітку й удобрення ґрунту в сівозмінах, інтенсив. технологій вирощування в умовах Степу України нових сортів озимих та ярих зерн. колосових культур, а також кукурудзи різних груп стиглості, екологічно безпеч. систем захисту рослин від шкідливих організмів, технологій вирощування багаторіч. трав на еродов. схилах балок; забезпечення госп-в різних форм власності еліт. насінням нових перспектив. і районованих сортів зерн., зернобобових та корм. культур, саджанцями винограду; обґрунтування технологій годівлі й утримання великої рогатої худоби і свиней, програм створення племін. стад; моніторинг результатів наук. дослідж. і впровадження інновац. технологій в аграрне вироб-во. Нині в установі працюють 30 н. с., з них – 3 канд. н. Перший дир. – Д. Чуб, нині в. о. дир. – В. Василега (від 2008).

Р. А. Чехов


Покликання на статтю