Запорізький національний технічний університет — Енциклопедія Сучасної України

Запорізький національний технічний університет

ЗАПОРІ́ЗЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ ТЕХНІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців інженерно-технічного профілю. Засн. 1900 у м. Олександрівськ (нині Запоріжжя) як тех. уч-ще, 1920–30 – індустр. технікум, 1930–44 і 1947–55 – ін-т с.-г. машинобудування, 1944–47 – автомех. ін-т, 1955–94 – маш.-буд. ін-т, від 1994 – тех. ун-т, від 2001 – національний. Нині у його структурі діють Ін-ти: маш.-буд. (ф-ти – маш.-буд. і транспорт.), фіз.-тех. (ф-ти – інж.-фіз., електротех.), інформатики та радіоелектроніки (ф-ти – радіоприладобуд., інформатики та обчислюв. техніки), екон.-гуманітар. (ф-ти – економіки та упр., гуманітар.), безперерв. освіти (ф-ти – довузів. підготовки, післядиплом. освіти, дистанц. освіти), упр. і права (ф-ти – міжнар. туризму та упр., гуманітарно-правовий, упр. фіз. культурою та спортом). Заг. кількість студентів – понад 13 тис. осіб. Навч.-вихов. процес забезпечують 670 викл. (50 д-рів н., проф., 335 канд. н., доц.). Серед відомих науковців – С. Бєліков, Ю. Внуков, О. Качан, А. Коваль, В. Луньов, В. Попов, Ю. Шульте. Наук. дослідження: новітні ресурсоощадні технології в енергетиці, пром-сті й АПК; комп'ютерні засоби інформатизації сусп-ва; нові речовини й матеріали; охорона довкілля. Виходять ж. «Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні», «Електротехніка та електроенергетика», «Радіоелектроніка. Інформатика. Управління», «Вісник двигунобудування». Соц. база: 9 навч.-лаб. корпусів, 4 гуртожитки, мед. центр, спорткомплекс. Перший ректор – Д. Поддерьогін (1900–18), від 1997 – С. Бєліков.

О. Ф. Бічевий, В. С. Шахова


Покликання на статтю