Крип’якевич Петро-Богдан Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Крип’якевич Петро-Богдан Іванович

КРИП'ЯКЕ́ВИЧ Петро-Богдан Іванович (10. 02. 1923, Львів – 21. 12. 1980, там само) – фахівець у галузі кристалохімії. Син Івана, брат Романа, внук Петра-Франца Кри­п'якевичів. Д-р хім. н. (1972). Навч. у Львів. політехніці (1942–44), Віден. ун-ті (1944–45), закін. Львів. ун-т (1951), де й працював (після важкої недуги на поч. 1950-х рр. був прикутий до крісла): 1957–64 – доц., 1965–80 – ст. н. с. каф. неорган. хімії. Один із засн. львів. наук. кристалохім. школи. Досліджував систематику структур. типів інтерметаліч. сполук на основі ко­ординац. многогранників атомів. Відкрив понад 550 інтерметаліч. сполук, дослідив їхню кристалічну структуру.

Пр.: Металлические структуры с вы­сокими координационными числами // Кристаллография. 1960. Т. 5; Neue Ver­bindungen im System Dysprosium – Mag­nesium und in verwandten Systemen // Zeitschrift für anorganische und allge­mei­ne Chemie. 1967. Bd. 355; Структурные типы интерметаллических соединений. Москва, 1977.

Літ.: Петр Иванович Крипякевич (1923–1980) // Кристаллография. 1981. Т. 26; Каличак Я. Петро-Богдан Крип'я­кевич і сучасна кристалографія // Вісн. НТШ. 2003. Ч. 29; Петро-Богдан Крип'я­кевич (1923–1980). Л., 2003; Петро-Богдан Іванович Крип'якевич (1923–1980): Бібліогр. довід. Ів.-Ф., 2005.

Є. І. Гладишевський


Покликання на статтю