Землеробства і тваринництва західного регіну Інститут УААН — Енциклопедія Сучасної України

Землеробства і тваринництва західного регіну Інститут УААН

ЗЕМЛЕРО́БСТВА І ТВАРИ́ННИЦТВА ЗА́ХІДНОГО РЕГІО́НУ Інститут УААН – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми землеробства і тваринництва західних районів України. Засн. 1956 у с. Оброшине Пустомитів. р-ну Львів. обл. на базі Ін-ту агробіології АН УРСР та Львів. н.-д. станції рільництва як НДІ землеробства і тваринництва зх. р-нів УРСР; 1992–97 та від 2000 – сучасна назва; 1997 об’єдн. з Укр. НДІ фізіології і біохімії с.-г. тварин, мав назву Ін-т землеробства і біології тварин УААН (до 2000). У структурі – 13 лаб. (годівлі тварин і технології кормів, вироб-ва молока і яловичини, селекції і розведення великої рогатої худоби, відтворення стада, дріб. тваринництва, агроекології, землеробства і відтворення родючості ґрунтів, селекції та насінництва с.-г. культур, кормовиробництва, рослинництва, картоплярства, насіннєзнавства, захисту рослин), відділи економіки й орг-ції землеробства і тваринництва, наук. менеджменту і маркетингу з питань інтелектуал. власності. Наук.-вироб. базу Ін-ту складають Передкарп. дослідна станція (с. Лішня Дрогоб. р-ну) та дослідні госп-ва «Оброшине», «Грусятичі» (Жидачів. р-н), «Радехівське» (усі – Львів. обл.). Наук. дослідження: молекулярно-біол. основи, морфофізіол. та біохім. механізми живлення, вдосконалення системи годівлі, регуляція росту, лактації, відтворювал. функцій с.-г. тварин; система віднов. землеробства й екологічно безпечні технології відтворення родючості та охорони ґрунтів у зх. регіоні України; підвищення продуктивності, селекція, насінництво с.-г. культур; координація н.-д. робіт з питань агропром. вироб-ва у зх. регіоні. Вчені вивели низку сортів ярого ячменю, вівса, бобових і злак. трав, картоплі різних груп стиглості; вдосконалили технології створення й використання пасовищ у дрібнотовар. молоч. госп-вах зх. регіону; розробили зонал. системи захисту с.-г. культур від шкідників та хвороб, методи коригування фізіол. стану й продуктивності великої рогатої худоби, об’єднали 2 завод. типи її укр. чорно-рябої молоч. породи у зх. внутр.-пород. тип; обґрунтували програму екон. розвитку передгір. і гір. р-нів Карпат. регіону. В Ін-ті працюють 118 н. с., з них 1 чл.-кор. УААН, 5 д-рів і 59 канд. н. Серед відомих науковців – М. Андрушків, Г. Кияк, Р. Маслянко, Ф. Палфій, О. Фаворов, Б. Чухрій, Я. Мащак, М. Ярмолюк. Видає міжвід. темат. наук. зб. «Передгірне та гірське землеробство і тваринництво» (від 1967). Перший дир. – Д. Лихвар (1956–59), нині – Г. Седіло (від 2003).

О. Р. Длябога

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
О. Р. Длябога . Землеробства і тваринництва західного регіну Інститут УААН // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=15959 (дата звернення: 16.05.2021)