Землеробства південного регіону Інститут УААН — Енциклопедія Сучасної України

Землеробства південного регіону Інститут УААН

ЗЕМЛЕРО́БСТВА ПІВДЕ́ННОГО РЕГІО́НУ Інститут УААН – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми землеробства зрошуваного. Засн. 1949 у Херсоні як Укр. НДІ бавовництва на базі дослід. станції (створ. 1910), що веде свою історію від дослід. поля, організованого 1889 при Херсон. с.-г. школі. Від 1956 – Укр. НДІ зрошув. землеробства, від 1992 – Ін-т зрошув. землеробства УААН. Сучасна назва – від 2000. В Ін-ті функціонують 4 відділи, які об'єднують 18 лаб. До його структури входять також Брилів. дослідна станція (с. Привітне Цюрупин. р-ну) з дослід. госп-вом, дослідні госп-ва «Копані» (с. Петрівське Білозер. р-ну), «Каховське» (с. Кам'янка), «Піонер» (с. Любимівка Нововоронцов. р-ну; усі – Херсон. обл.) та експерим. база «Херсонська». Наук. діяльність: вивчення спеціалізації та концентрації сучас. землеробства в степ. зоні; розроблення екологічно безпеч. систем зрошув. землеробства в різних ґрунт.-клімат. зонах України та неполив. землеробства у Херсон. обл.; обґрунтування методів рац. використання водних ресурсів у зрошув. і богарному землеробстві, заходів зі збереження й відтворення родючості ґрунтів, меліорації земель. Співроб. Ін-ту запропонували зонал. системи зрошув. землеробства, які забезпечують одержання високих і сталих врожаїв с.-г. культур; удосконалили систему неполив. землеробства Херсон. обл.; вивели нові сорти і гібриди озимої пшениці (Херсонська 86, Херсонська безоста, Находка 4), кукурудзи (Перекоп СВ, Наддніпрянська 50, Борисфен), сої (ЮГ-30, Витязь 50), люцерни (Сінська), злак. трав; відновили діяльність з виведення сортів бавовнику і розроблення технологій його вирощування в Україні. В Ін-ті працюють 1 чл.-кор. УААН, 7 д-рів та 30 канд. н. Серед відомих науковців – С. Лисогоров, М. Кудінов, С. Московець, А. Орлюк, О. Собко, І. Філіп'єв, І. Нетіс. Видає наук. зб. «Зрошуване землеробство» (від 1966). Дир. – В. Нікішенко (від 2006).

Н. П. Мацко


Покликання на статтю