Землі водного фонду — Енциклопедія Сучасної України

Землі водного фонду

ЗЕ́МЛІ ВО́ДНОГО ФО́НДУ – одна з категорій земель земельного фонду України. Згідно із Земел. кодексом України, до них належать землі, зайняті річками, водосховищами, озерами, болотами, каналами, внутр. морями, територ. водами, гідротех. та ін. водогосп. спорудами, а також о-вами, прибереж. захис. смугами, смугами відведення, берег. смугами водних шляхів. Ці землі за рішенням органів виконав. влади або органів місц. самоврядування надаються у постійне користування спеціаліз. держ. водогосп. орг-ціям для догляду за водними об'єктами, прибереж. захис. смугами, смугами відведення, берег. смугами водних шляхів, гідротех. спорудами тощо. Громадянам та юрид. особам за рішенням органів виконав. влади та органів місц. самоврядування із З. в. ф. можуть передаватися у тимчас. користування земел. ділянки прибереж. захис. смуг, смуг відведення і берег. смуг водних шляхів, а також озера, водосховища, ін. водойми, болота та о-ви для с.-г., рибогосп., культурно-оздоров., рекреац., турист. потреб, проведення н.-д. робіт тощо. З. в. ф., крім екон.-галуз. використання, признач. для проведення комплексу сан. та протиерозій. заходів з метою збереження, рац. використання та відтворення водних ресурсів. Використання цих земель регламентується природоохорон. вимогами для тер., що мають обмеження в госп. діяльності, а в окремих випадках підлягають особл. охороні.

Відповідно до даних Держ. земел. кадастру, загальна пл. земель, зайнятих водою, складає 2415,2 тис. га, зокрема під гідротех., ін. водогосп. спорудами – 54,1 тис. га. Відкриті заболочені землі займають пл. 939 тис. га. За інформацією Держкомзему України, пл. земель, зайнятих територ. мор. водами, становить 154,4 тис. га, о-вами – 0,1 тис. га. Відповідно до чинного законодавства, довкола річок має бути облаштовано понад 400 тис. км прибереж. захис. смуг (без урахування берег. смуг водосховищ, озер та ставків). За даними Держводгоспу України, станом на 2010 за рахунок усіх джерел фінансування встановлено 86 тис. км меж природ. захис. смуг (22 % від потреб), залужено 72,7 тис. га, заліснено 80,7 тис. га З. в. ф. Розміри та межі прибереж. захис. смуги вздовж морів та навколо мор. заток і лиманів встановлюються за проектами землеустрою, а в межах насел. пунктів – з урахуванням містобуд. документації.

В. А. Сташук, М. В. Яцюк


Покликання на статтю