Зем’ятченський Петро Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Зем’ятченський Петро Андрійович

ЗЕМ'Я́ТЧЕНСЬКИЙ Петро Андрійович (Земятченский Пётр Андреевич; 14(26). 11. 1856, с. Липовки Моршан. пов. Тамбов. губ., Росія – 27. 02. 1942, Ленінград, нині С.-Петербург) – російський геолог, мінералог, ґрунтознавець. Чл.-кор. АН СРСР (1928). Закін. С.-Петербур. ун-т (1882), де й працював: від 1897 – проф., 1898–26 – зав. каф. мінералогії та кристалографії, 1930–34 – зав. каф. ґрунтознавства (засн.). 1889 захистив магістер. дис. «Железные руды центральной части Европейской России», 1896 – доктор. дис. «Каолинитовые отложения Южной России». Викладав також у Ін-ті цивіл. інженерів (очолював каф. мінералогії), Технол. ін-ті, Жін. пед. ін-ті, на Фребелів. пед. курсах. Організатор (1919) і перший дир. (до 1927) Дослід. керам. ін-ту, засн. ґрунт. лаб. Н.-д. шлях. бюро при Центр. упр. місц. транспорту (1925), один із фундаторів Ґрунт. ін-ту АН СРСР (1926; керував у ньому до переведення в Москву мінералог. лаб.). Учень В. Докучаєва, співпрацював з В. Вернадським і Д. Менделєєвим. Осн. праці з мінералогії, петрографії, кристалографії, ґрунтознавства. Засн. нової галузі мінералогії – глинознавства; співзасн. ґрунтознавства як додатка до інж. геології (шлях. й інж.-буд. справи). Вивчав ґрунти Полтав. губ., кустар. гончар. промисел України та природні ресурси для його розвитку, ґрунт.-геол. умови Старобіл. пов. Харків. губ., мінерал. ресурси Криму. За цикл праць «Этюды по кристаллогенезису» (1909–14) З. 1914 присуджено премію ім. М. Ахматова С.-Петербур. АН.

Пр.: Сокращенный курс кристаллографии. С.-Петербург, 1899 (5-е вид. – 1921); Описательная минералогия: Учеб. С.-Петербург, 1902; 1910; Учебник минералогии. Общая часть (Химия минералов. Генезис и способы залегания. Физика минерала). С.-Петербург, 1906; Огнеупорные глины окрестностей ст. Латной Киево-Воронежской железной дороги. Москва, 1927; Методы и указания по исследованию грунтов для дорожного дела. Ленинград, 1928 (співавт.); Книнкер в СССР. Москва, 1929; Выращивание полевых шпатов в связи с почвообразованием. Ленинград, 1933; Глины СССР. Общая часть. Москва; Ленинград, 1935.

Літ.: Вернадский В., Ферсман А., Карпинский А. Записки об ученых трудах проф. П. А. Земятченского // Изв. АН СССР. Сер. 7. Отделение физ.-мат. наук. 1928. № 8/10; Петр Андреевич Земятченский: Некролог // Изв. АН СССР. Сер. геол. 1943. № 1 (Почвоведение. 1944. № 1); Кирикова Н. Н. Петр Андреевич Земятченский (1856–1942). Ленинград, 1949; Смирнова Н. В. Петр Андреевич Земятченский. Москва, 1960.

І. І. Ткаченко, А. І. Шушківський


Покликання на статтю