Зеров Костянтин Костянтинович — Енциклопедія Сучасної України

Зеров Костянтин Костянтинович

ЗЕ́РОВ Костянтин Костянтинович (20. 05(01. 06). 1899, м. Зіньків, нині Полтав. обл. – 28. 09. 1979, Київ) – гідробіолог, геоботанік. Брат Миколи, Дмитра та Михайла (див. М. Орест) Зерових. Канд. біол. н. (1942). Держ. нагороди СРСР. Закін. Київ. ІНО (1926). У 1929–34 працював у Київ. с.-г. ін-ті; від 1934 – на Гідробіол. станції АН УСРР (згодом реорганіз. в Ін-т гідробіології АН УРСР, Київ): 1938–41 – зав. гідробіол. лаб., 1944–72 – ст. н. с.; водночас 1944–50 – доц. Київ. ін-ту удосконалення лікарів, 1950–52 – вет. ін-ту. Брав участь в експедиціях з вивчення Прип'яті, Дунаю та придунай. лиманів. Досліджував вищу рослинність заплав. водойм Дніпра біля заповідника «Гористе» (побл. с. Старосілля Городищен. р-ну Черкас. обл.).

Пр.: Вища водяна рослинність заплавних водойм р. Дніпра в околицях заповідника АН УРСР «Гористе» // Тр. Гідробіол. станції. К., 1938. Вип. 17; Исследование зарастания р. Днепра в среднем его течении // Тр. Ин-та гидробиологии АН УССР. К., 1949. Вып. 23; Основні особливості формування рослинності Каховського водоймища за три роки його існування // УБОЖ. 1960. Т. 17, № 1; Очерк филогении бессосудистых растений. К., 1972; Формирование растительности и зарастание водохранилищ днепровского каскада. К., 1976.

Літ.: Липшиц.

О. Г. Роговенко


Покликання на статтю