Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України — Енциклопедія Сучасної України

Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ ІНСТИТУ́ТУ ГЕОЛОГІ́ЧНИХ НАУ́К НАН УКРАЇ́НИ» Засн. 1929 у Києві. Виходить 1 раз на рік накладом 200 прим. Мови вид.: укр., рос., англ. Вміщує матеріали у галузі наук про Землю: заг. і регіон. геології, геології України та формування корис. копалин, літології, геології морів і океанів, палеонтології та стратиграфії, гідрогеології та інж. геології, екол. безпеки. Гол. ред. – П. Гожик (від 1997).

С. Б. Шехунова


Покликання на статтю