Збірник робіт Українського науково-дослідного інституту юридичних наук — Енциклопедія Сучасної України

Збірник робіт Українського науково-дослідного інституту юридичних наук

«ЗБІ́РНИК РОБІ́Т УКРАЇ́НСЬКОГО НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНОГО ІНСТИТУ́ТУ ЮРИДИ́ЧНИХ НАУ́К» Перший вип. із підназвою «Питання кримінального процесу та техніки розслідування злочинів» видали 1936 у Житомирі Укр. ін-т судової політики Наркомату юстиції УРСР і Харків. ін-т наук.-судових експертиз, наступні два – «Роботи секції кримінального права та процесу» і «Роботи секції цивільного права» надрукував 1939 у Києві Укр. НДІ юрид. наук Наркомату юстиції УРСР. У 1-му вип. вміщено праці М. Бокаріуса, М. Євгеньєва, О. Єлисеєва, В. Павленко, С. Каплана з окремих питань судово-мед. та криміналіст. дослідж. і слідчої роботи; 2-му – публікації Г. Лівшиця, І. Гельфанда, С. Тихенка з проблем умов. засудження, віддання до суду, вивчення почерків та речових доказів; 3-му – праці С. Ландкофа, В. Бошка, А. Пашерстника, В. Марченка, П. Рудик із проблем винахідниц. права, алімент. обов'язків дітей, дисципліни праці, надуроч. робіт і особистої власності.

І. Б. Усенко


Покликання на статтю