За сто літ — Енциклопедія Сучасної України

За сто літ

«ЗА СТО ЛІТ» – збірник Комісії новішої історії України ВУАН. Виходив у Києві 1927–30 (усього 6 кн., підготовлена до друку 7-ма кн. втрачена на поч. 1930-х рр.); наклад 3 тис. прим. Продовжив видав. програму Істор. секції УНТ з нумерацією її «Записок». Публікував автобіогр., біогр., бібліогр. та епістолярні матеріали кирило-мефодіївців, громадівців, учасників ін. сусп.-політ. рухів 19 ст., розвідки з історії укр. літ-ри й театру 19 – поч. 20 ст. У цій серії побачили світ публікації С. Буди, М. Возняка, О. Гермайзе, І. Житецького, В. Міяковського, О. Рябініна-Скляревського, О. Тулуба з історії укр. громад, передусім провінційних (одес., поділ., полтав.), цензурні історії окремих видань, зі спадщини І. Франка, про діячів В. Менчиця, О. Михалевича, Є. Нероновича, О. Русова, М. Федоровського; спогади М. Беренштам-Кістяківської, Г. Берло, В. Дебагорія-Мокрієвича, С. Єгунової-Щербини, Л. Міщенко, С. Русової; листування В. Доманицького, М. Драгоманова, М. Ковалевського, М. Костомарова, П. Куліша. Ред. – М. Грушевський.

Літ.: Видання Академії наук УРСР. 1919–67: Суспільні науки: Бібліогр. покажч. К., 1969; Білокінь С. Про видання, заборонені на стадії верстки або тиражі яких було знищено (1920–1941) // До джерел: Зб. наук. пр. на пошану О. Купчинського з нагоди його 70-річчя. Т. 2. К.; Л., 2004.

О. В. Ясь

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
О. В. Ясь . За сто літ // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=17145 (дата звернення: 22.10.2021)