Кошилівці — Енциклопедія Сучасної України

Кошилівці

КОШИ́ЛІВЦІ – комплекс археологічних пам'я­ток. Знаходяться побл. с. Коши­лівці Заліщиц. р-ну Терноп. обл. В урочищі Гайок виявлено па­м'ятку лінійно-стрічк. кераміки неоліт. доби; в урочищі Обоз – пам'ятки трипіл. культури періодів (ВI/II) та (СІ/ІІ), в урочищі Товтри – пам'ятку трипіл. культури періоду (СІІ) енеоліт. доби. У селі відкрито давньорус. могильник із похованнями за обрядом трупоспалення, характер. для дохристиян. періоду (давньорус. період також представлений поселенням в урочищі Стінка). Найбільш відоме – посе­лення трипіл. культури К.-Обоз періоду (СІ/ІІ), що є епонім. па­м'яткою, яка дала назву локаль­но-хронол. групі трипіл. культури (кошилів. локальна група). Цю групу вважають подальшим роз­витком трипіл. племен. шипенец. локал. групи етапу (ВІІ/СІ) на Верх. Дністрі. Серед синхрон. локально-хронол. груп трипіл. культури її виокремлює наявність поліхром. розпису на кераміці. Домінує розпис посуду червоною, білою, коричневою та чорною фарбами (в ін. локал. групах переважає розпис чорною фарбою). Поселення К.-Обоз відкрив 1878 А. Шнайдер, досліджували 1906 – Л. і Т. Берн­штейни, 1907 – Р.-Ф. Кайндль, 1908–12 – К. Гадачек, 1923 – Л. Коз­ловський і Г. Чайлд, 1925 – Ю. Костишевський, 1953 – В. Кра­вець та Ю. Захарук, у 1970-х рр. – археол. загін І. Герети. 1998 з нагоди 120-річчя відкриття па­м'ятки у м. Заліщики проведено міжнар. археол. конференцію. Знахідки зберігаються у Львів. істор. музеї.

Літ.: K. Hadaczek. Osada przemysłowa w Koszyłowcach z epoki eneolitu. Lwów, 1914; Захарук Ю. М. Пам'ятки кошиловецького типу // Археологія Укр. РСР. К., 1971. Т. 1; Міжнародна археологічна конферен­ція «Трипільське поселення Кошилів­ці-Обоз»: Наук. мат. Заліщики, 1998.

Д. К. Черновол


Покликання на статтю