ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Євгеніка

ЄВГЕ́НІКА (від грец. – добре і γένος – рід) – напрям у генетиці про спадкове здоров’я людини і шляхи поліпшення її фізичних та інтелектуальних якостей завдяки накопиченню корисних ознак і скороченню (виключенню) шкідливих. Термін запропонував 1883 англ. антрополог і психолог Ф. Ґальтон на позначення вчення про поліпшення природи людини. На його думку, людина, щоб не деградувати, мусить повернутися до благотвор. впливу природ. добору. Спираючись на положення Є., деякі країни прийняли спец. юрид. положення (зокрема відповід. закон у США; Кодекс про шлюб у СРСР, 1927), згідно з якими, особи, беручи шлюб, обов’язково повинні пройти мед. обстеження для встановлення здатності мати здорове потомство. Загалом популярність Є. значно знизилася внаслідок актив. залучення її концепцій для ідеол. обґрунтування ідей расизму, соціодарвінізму, технократич. методик маніпулювання генофондом людини. Рац. елементи Є. в сучас. науці розвивають у межах генетики людини (антропогенетики), молекуляр. і мед. генетики та ін. Вони спрямовані на вирішення таких проблем, як збереження спадк. здоров’я людини та охорона її генофонду, визначення ступ. ризику виникнення генетично зумовленої патології у конкрет. родині, вивчення впливу на генет. структуру людини мутагенів. Важливим є виявлення генет. засад обдарованості людини. Розробляють також методи морально й соціально виправданого впливу на генні структури людини для виправлення чи заміни генет. матеріалу з порушеними функціями (генна терапія). Нині значну увагу приділяють дослідж. ролі спадк. чинників у виникненні, діагностуванні, терапії й профілактиці патол. процесів. У багатьох країнах створ. мед.-генет. службу та мережу генет. консультацій. Однак, на думку деяких учених, доцільність багатьох втручань у генет. природу людини є сумнівною й підлягає мораторію. В Україні Сімей. кодексом України, затв. 16 січня 2007, передбачено надання відомостей про стан здоров’я перед одруженням.

Лiт.: Гальтон Ф. Наследственность таланта, ее законы и последствия / Пер. с англ. С.-Петербург, 1875; Флоринский В. Усовершенствование и вырождение человеческого рода. Вологда, 1926; J. Harwood. Genetics, eugenics and evolution // British J. for the History of Science. 1989. Vol. 22, № 3; Гершензон С. М., Бужиевская Т. И. Евгеника: 100 лет спустя // Человек. 1996. № 1; Хен Ю. В. Евгеника: основатели и продолжатели // Там само. 2006. № 3.

М. М. Кисельов

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Євгеніка / М. М. Кисельов // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-17273

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

9-й

Дата виходу друком тому:

2009

Дата останньої редакції статті:

2009

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Світ-суспільство-культура

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

17273

Схожі статті

Миколая святого церква
Світ-суспільство-культура  | Том 20 | 2018
Н. Г. Ковпаненко
Корнієць
Світ-суспільство-культура  |  Том 14 | 2014
А. В. Чечельницький
Дніпровсько-Бузький канал
Світ-суспільство-культура  | Том 8 | 2008
Г. Г. Єфименко

Нагору