Єврейські вісті — Енциклопедія Сучасної України

Єврейські вісті

«ЄВРЕ́ЙСЬКІ ВІ́СТІ» – газета. Засн. 1991 у Києві Т-вом євр. культури України, від 1993 – орган Євр. ради України. Виходить двічі на місяць як додаток г. «Голос України»; наклад 11 тис. прим. Матеріали друкує рос., укр. мовами та ідиш. Висвітлює культурне життя євреїв, розповідає про внесок видат. людей у мист-во, літ-ру, науку, культуру, спорт, участь у 2-й світ. війні, пропагує міжнац. згоду і толерантність. Рубрики: «Голоси наших друзів», «Всі ми діти твої, Україно». Найцікавіші публікації передруковано у кн. «Навеки вместе: Очерки» (К., 2001). Гол. ред. – І. Левітас (від 1991).

А. І. Голенковський


Покликання на статтю