Електровозобудування Український науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут (УЕНДІ) — Енциклопедія Сучасної України

Електровозобудування Український науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут (УЕНДІ)

ЕЛЕКТРОВОЗОБУДУВА́ННЯ Український науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут (УЕНДІ) – головна наукова організація в галузі електровозобудування для магістрального та промислового транспорту. Засн. 1958 у складі Дніпроп. електровозобуд. з-ду як СКБ для проектування пром. електровозів. Від 1969 – Спец. проектно-конструктор. та технол. бюро з пром. електровозів Мін-ва електротех. пром-сті СРСР. До 1990-х рр. гол. напрямом його дослідж. було забезпечення тех. переозброєння залізнич. транспорту гірн.-видобув. галузей пром-сті. Від 1992 – сучасна назва. 1993 на базі Ін-ту та Дніпроп. електровозобуд. з-ду створ. НВО «Електровозобудування» (від 2003 – Дніпропетровський науково-виробничий комплекс «Електровозобудування»). Нині фахівці УЕНДІ створюють вантажні та пасажир. електровози постій. і змін. струму для магістрал. транспорту, тягові агрегати змін. та постій. струму для відкритих гірн. розробок і рудник. електровози для підзем. видобування корис. копалин. 1977 за розроблення та освоєння уніфік. високовироб. тягових агрегатів для відкритих гірн. розробок В. Браташу (1989–2003 – дир.) та Л. Кузьменку присуджено Держ. премію СРСР у галузі н. і т., 2002 за розроблення та освоєння вітчизн. 8-віс. електровоза постій. струму типу ДЕ1 В. Браташу, О. Гілевичу, В. Сефаровському – Держ. премію України в галузі н. і т.

В. М. Сависько


Покликання на статтю