Електрозварювання — Енциклопедія Сучасної України

Електрозварювання

ЕЛЕКТРОЗВА́РЮВАННЯзварювання матеріалів, що ґрунтується на використанні теплової енергії, яку отримують в зоні зварювання при проходженні електричного струму. Осн. способи Е.: дугове, електрошлакове, електронно-променеве, контактне, плазмове зварювання За принципом створення звар. шва той чи ін. вид Е. належить до зварювання плавленням або зварювання тиском. Під час зварювання плавленням краї виробів розплавлюються й між частками утворюється заг. маса рідкого металу, з якої у процесі твердіння формується звар. шов. При зварюванні тиском попередньо нагріті до пластич. стану або розплавлення краї з’єднуються внаслідок застосування мех. енергії. Е. виконують за допомогою відповід. матеріалів і устаткування. Вони дають змогу зварювати метали, пластмаси, скло, живі біол. тканини тощо. За обсягом використання в пром-сті та побуті Е. посідає провідне місце серед ін. способів отримання нерозрив. з’єднання металів. Значну кількість технологій Е. й родин. технологій (наплавлення, напилення) розроблено укр. вченими, зокрема Ін-ту електрозварювання НАНУ (Київ). М. Бенардос вперше в світі створив способи електродуг. та точк. контакт. зварювання.

Літ.: Патон Б. Є. Електрозварювання на новому етапі // Наука і життя. 1959. № 10; Лебедев В. К. Электрооборудование для дуговой и шлаковой сварки. Москва, 1966; Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением. Москва, 1974; Хренов К. К. Сварка, резка и пайка металлов. Москва, 1979; Сварка и специальная электрометаллургия: Сб. науч. тр. к 50-летию Ин-та электросварки им. Е. Патона АН УCСР. К., 1984; Наплавка. Опыт и эффективность применения. К., 1985; Патон Б. Е. Сварка в ракетно-космической промышленности // Космонавтика и ракетостроение. 1998. Вып. 14; Патон Б. Е., Кучук-Яценко С. И. Новые разработки для контактной сварки трубопроводов // Потенциал. 2003. № 1/2.

О. П. Литвинов

Статтю оновлено: 2009

Покликання на статтю
О. П. Литвинов . Електрозварювання // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=17741 (дата звернення: 13.06.2021)