Елімінація — Енциклопедія Сучасної України

Елімінація

ЕЛІМІНА́ЦІЯ (від лат. eliminatio – винесення за поріг) – загибель організмів унаслідок дії абіотичних та біотичних чинників довкілля. Е. – процес, протилежний процесу виживання, збереження та переваж. розмноження у низці поколінь найбільш пристосованих до умов довкілля організмів. Її виражають величиною, зворотньою до виживання. Розроблено різні системи класифікації форм Е. Як правило, розрізняють Е. заг. (невибіркову) та вибіркову. Перша є наслідком дії на популяцію екол. чинників, які сягають гранич. значень екол. пластичності виду або перевищують їх, через що відбувається масова загибель особин незалежно від їхніх індивід. властивостей. Вибіркова Е. – загибель частини особин у популяції, менш пристосованих до умов довкілля, внаслідок боротьби за існування. При ній вирішал. роль відіграє різноякісність організмів, тобто їхні індивід. властивості. За характером вибіркової Е. можна визначити, яка з форм добору природного діє на популяцію та виявити інтенсивність його дії (див. також Дарвінізм). Виділяють також нормал. біол. Е. – результат природ. відмирання в популяції старих (сенільних) особин.

Літ.: Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора / Пер. с англ. Москва; Ленинград, 1939; Шмальгаузен И. И. Проблемы дарвинизма. Ленинград, 1969; Тимофеев-Ресовский Н. В., Воронцов Н. Н., Яблоков А. В. Краткий очерк теории эволюции. Москва, 1969; Шварц С. С. Экологические закономерности эволюции. Москва, 1980; Кордюм В. А. Эволюция и биосфера. К., 1982; Емельянов И. Г. Разнообразие и его роль в функциональной устойчивости и эволюции экосистем. К., 1999.

І. Г. Ємельянов


Покликання на статтю