Енциклопедичних досліджень Інститут НАНУ — Енциклопедія Сучасної України

Енциклопедичних досліджень Інститут НАНУ

ЕНЦИКЛОПЕДИ́ЧНИХ ДОСЛІ́ДЖЕНЬ Інститут НАНУ – науково-дослідна установа, що досліджує і координує питання енциклопедознавства. Створ. 2004 у Києві на базі Координац. бюро Енциклопедії Сучасної України (ЕСУ) НАНУ (діяло 1998–2004). Структурно складається з 4-х відділів. Науковці Ін-ту розробляють концепції, словники (реєстри) для різних типів енциклопед. вид., укладають принципи подання матеріалу, критерії його відбору, виробляють методику підготовки енциклопед. статті та її інформ. наповнення, створення системи посилань, бібліогр. та іконогр. забезпечення, вивчають, аналізують та узагальнюють світ. і нац. досвід у галузі енциклопедознавства, здійснюють фахову експертизу цих видань. Одним із гол. завдань Ін-ту є виконання спіл. проекту НАНУ й НТШ у Європі – підготовка та видання багатотом. ЕСУ, яка подає цілісний багатогран. образ України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, персоналіях від поч. 20 ст. до сьогодення; ЕСУ охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на істор. події та постаті. Метод. розробки і рекомендації Ін-ту використовують установи, що здійснюють підготовку подіб. видань. Видає «Енциклопедичний вісник України». Серед науковців – І. Дзюба, Я. Яцків (2004–08 – дир.-організатор), С. Кульчицький, О. Купчинський, І. Матяш, М. Железняк (від 2008 – дир.).

Літ.: Івченко В. Перша сучасна енциклопедія // Наук. світ. 2009. № 10.

Л. В. Рябець


Покликання на статтю