Жук Юрій Тимофійович — Енциклопедія Сучасної України

Жук Юрій Тимофійович

ЖУК Юрій Тимофійович (16. 06. 1931, м. Ковель, нині Волин. обл.) – фахівець у галузі харчових технологій. Д-р тех. н. (1977), проф. (1977). Засл. діяч н. і т. України (1992). Закін. Львів. торг.-екон. ін-т (1953). Працював на Закарп. с.-г. дослід. станції (с. Велика Бакта Берегів. р-ну, 1958–64); зав. каф. товарознавства продовол. товарів Новосибір. ін-ту рад. кооп. торгівлі (РФ, 1964–84), Полтав. ун-ту спожив. кооперації України (1984–2009). Наук. дослідження: природні продовол. ресурси Сибіру й Далекого Сходу, розроблення норм природ. втрат продуктів переробки овочів при тривалому зберіганні в цих регіонах. Розробив нові технології вироб-ва вин із місц. сировини та виноград. соку.

Пр.: Виноградные вина СССР. Москва, 1971; Товароведение продовольственных товаров: Учеб. Москва, 1976 (співавт.); Консервирование и хранение грибов (биохимические основы). Москва, 1982; Теоретичні основи товарознавства: Навч. посіб. К., 2000 (співавт.); Теоретичні основи товарознавства: Підруч. Л., 2009 (співавт.).

І. А. Маркіна


Покликання на статтю