Екологічна війна — Енциклопедія Сучасної України

Екологічна війна

ЕКОЛОГІ́ЧНА ВІЙНА́ – вплив на розташування противника шляхом забруднення або зараження повітря, води, ґрунту, знищення флори та фауни. Наслідком Е. в. є екологічна криза. Заборонена міжнар. правом, що закріплено Конвенцією ООН про заборону військ. або ін. негатив. використання засобів впливу на природне середовище 1977. За ступ. загрози розрізняють несприятливу екол. ситуацію, екол. нещастя й екол. катастрофу. Е. в. – процес упр. природ. явищами, які можуть впливати на біосферу Землі, з метою підірвати екосистему ін. держави; пряме, свідоме знищення у військ. цілях природи тех. засобами, що може призвести до порушення взаємозалежності об'єктивно існуючих у ній зв'язків, де людина займає певну екол. нішу. Розроблення сучас. зброї на нових фіз. принципах, засоби ураження якої впливають на довкілля, зробило ведення Е. в. доступним у стратег. і тактич. відношеннях, при цьому сила її впливу цілком порівняна з потужністю ядер. вибуху. Екол. зброю можна використовувати для нанесення погод., кліматич. і тектоніч. ударів. Погодна війна – направлення штормів, ураганів та циклонів на тер. противника; кліматична – спричинення тривалих кліматич. змін, зокрема посух; тектонічна – землетрусів, сейсмічність яких зросла удвічі з моменту поч. підзем. ядер. випробувань, що зумовлено імпульс. викидами електромагніт. енергії, які супроводжують ядерні випробування. Методи Е. в. застосовували у В'єтнамі (1961–75), Іраку (1991, 2003), Югославії (1999) та ін. країнах. Використання крилатих ракет і стратег. авіації змінило характер сучас. війни – вона майже завжди стає екологічною. Результатом ведення воєн. дій у сучас. умовах є забруднення довкілля не тільки в країні, де йде війна, але і далеко за її межами. Крім непрямого забруднення довкілля, у ході воєн. дій 2-ї пол. 20 ст. неодноразово здійснювали і пряме його отруєння, зокрема під час війни у В'єтнамі авіація США для демаскування партизанів знищувала листяний покрив джунглів, розпорошуючи дефоліанти з вмістом діоксину (льотчики-виконавці згодом визнані жертвами в'єтнам. війни). Після завершення операції «Буря в пустелі» (1991) у багатьох учасників воєн. дій виникли розлади здоров'я. Окрім ірак. військовиків і місц. жителів постраждав кожен четвертий амер. солдат, який брав безпосередню участь в операції. Осн. причинами хвороб стали контакти військовослужбовців зі збідненим ураном (відходи ядер. вироб-ва), використовуваним у авіабомбах і снарядах, та вплив компонентів палива крилатих ракет. Енергет. домішки ракет. палива (стронцій, алюміній, магній), прискорювачі горіння (мідь, хром, залізо), вогнезахисні матеріали (фосфор), трасуючі домішки (барій, цирконій) розпорошувалися під час польотів крилатих ракет і забруднювали великі території. Ефект від викидів крилатих ракет посилювали пожежі на хім. й нафтоперероб. з-дах. Боєприпаси зі збідненим ураном використовували також 1999 у Югославії. В умовах сучас. війни рослинність і водойми забруднюють різноманіт. хім. речовинами, включаючи діоксин. Ці речовини мігрують далеко за межі театру воєн. дій, роками утримуються в ґрунті, рослинності, накопичуються у тварин і потрапляють в організм людини. Причинами загострення екол. наслідків сучас. воєн є зброя, здатна завдавати природі шкоди, що перевищує її можливості до самовідновлення, та індустр. об'єкти, які у випадку руйнування зброєю масового ураження можуть стати джерелами екол. катастроф. Вплив війни на природу: прямі втрати ландшафту (бомбові удари великої потужності); забруднення води, повітря, ґрунту; навмисне руйнування довкілля противника з метою його демаскування чи створення екон. та ін. труднощів; руйнування потенційно небезпеч. індустр. об'єктів, зокрема атом., хім., нафтоперероб. пром-стей. Задекларов. у багатьох міжнар. документах правила ведення війни допускають удари тільки безпосередньо по військ. об'єктах з метою одержання явної військ. переваги, при цьому руйнівна сила удару не повинна поширюватися за їхні межі.

Нині на планеті наростають глобал. зміни довкілля (див. Екологічні глобальні проблеми), що у перспективі можуть становити загрозу існуванню людства. Останні події у світі ознаменували остаточ. перехід до Е. в. (руйнування довкілля з метою масового ураження противника). Ядер. аспект проблеми пов'язаний із загрозою екол. катастрофи у випадку руйнування чи порушення роботи ядер. реактора в результаті влучення крилатої ракети, авіабомби, падіння літака або терорист. акту. В переліку найважливіших причин і джерел екол. проблем людства одне з перших місць посідає Е. в., яка не може бути локал. і не має кордонів.

Літ.: Дубовик О. Л., Жалинский А. Э. Причины экологических преступлений. Москва, 1988; Греченкова О. Ю. Экоцид как преступление против мира и безопасности человечества. Шахты, 2005.

О. Г. Корнієнко


Покликання на статтю