Екологічна гідрологія — Енциклопедія Сучасної України

Екологічна гідрологія

ЕКОЛОГІ́ЧНА ГІДРОЛО́ГІЯ – розділ гідрології, що вивчає гідрологічні процеси, явища та характеристики, які впливають на функціонування водних екосистем. Формування предмета, осн. завдань і методів Е. г. розпочалося на поч. 80-х рр. 20 ст. Визначено 3 осн. завдання: оцінка екологічно важливих гідрол. елементів, розшифрування механізмів їхнього впливу на водні екосистеми та розроблення методів упр. цими елементами з метою регулювання екол. стану, якості води і біопродуктивності водних об'єктів. Виділено 3 блоки ключових гідрол. факторів: зовн. водообмін, внутр. динаміка та гідрофіз. характеристики водних мас і донних ґрунтів. Одержано низку розрахунк. залежностей показників стану екосистеми і якості води від гідрол. факторів. Дослідж. з Е. г. проводять, зокрема, в ін-тах НАНУ (гідробіології, біології пд. морів), Одес. екол. ун-ті, Київ. та Одес. ун-тах, Укр. НДІ водогосп.-екол. проблем.

Літ.: Тимченко В. М. Экологическая гидрология водоемов Украины. К., 2006.

В. М. Тимченко


Покликання на статтю