Делоне Лев Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Делоне Лев Миколайович

ДЕЛОНЕ́ Лев Миколайович (29. 04 (11. 05). 1891, С.-Петербург – 01. 11. 1969, Москва) – ботанік, цитолог, селекціонер. Син Миколи, брат Бориса Делоне. Д-р біол. н. (1935, без захисту дис.), проф. (1937). Закін. Ун-т св. Володимира у Києві (1919). Від 1920 працював у Тифліс. ботан. саду (нині Тбілісі); від 1925 – у НДІ селекції тресту «Союзцукор» (нині Ін-т цукр. буряків УААН, Київ); 1928–33 – проф., зав. каф. генетики Маслів. ін-ту селекції та насінництва (Миронів. р-н Київ. обл.); 1933–37 – зав. сектору генетики, 1946–49 – зав. лаб. цитогенетики, 1949–56 – ст. н. с., 1956–69 – зав. відділу агроекології та рослин. ресурсів Укр. НДІ рослинництва, селекції і генетики (до 1956 Харків. селекц. станція, нині Ін-т рослинництва УААН); водночас 1934–46 – зав. каф. генетики, селекції та насінництва, 1946–48 – ботаніки Харків. с.-г. ін-ту. Осн. напрям наук. дослідж. – каріосистематика, цитологія і генетика рослин, зокрема розробив каріологічний метод у систематиці рослин та обґрунтував запропонований Г. Левитським термін «каріотип». Вперше описав явище паралелізму в мінливості природ. та експерим. мутацій (1934). Першим в Україні (разом з А. Сапєгіним) здійснив штуч. мутагенез у рослин (ячмінь і пшениця) та запровадив застосування іонізуючого випромінювання як чинника мутагенезу (1928–34). На основі вивчення спонтан. мутацій у пшениці під впливом зовн. умов обґрунтував метод внутр.-сорт. добору в ліній. сортах самозапилювачів (у співавт. з В. Дідусем), внаслідок чого створив сорт озимої пшениці Харківська 4. Вивчав світ. рослинні ресурси як початк. матеріал для селекції найважливіших польових культур в Україні. Результати цих дослідж. стали основою створення у 1990-х рр. Нац. центру генет. ресурсів рослин України Ін-ту рослинництва УААН. Співавтор підручника «Курс генетики» (Москва, 1938).

Пр.: Сравнительно-кариологическое исследование нескольких видов Muscari Mill // Зап. Киев. об-ва естествоиспытателей. 1915. Т. 25, № 1; Опыты по рентгенизации культурных растений. 1. Пшеницы // Тр. Науч. ин-та селекции. К., 1928. Вып. 4; Наследственность и изменчивость сельскохозяйственных растений. Москва; Ленинград, 1934; Эффективность внутрисортового улучшающего отбора в линейных сортах самоопылителей // СиС. 1946. № 7–8 (співавт.); Формирование урожая у некоторых межсортовых гибридов озимой пшеницы // Там само. 1949. № 12; Селекция зимостойких сортов озимой пшеницы на Украине // Методы селекции зимостойких пшениц. Москва, 1962 (співавт.); Мировые растительные ресурсы и их использование в селекции // СиС. 1965. № 3.

Літ.: Рабинович С. В., Гур'єва І. А. Делоне Лев Миколайович (1891–1969) // Вчені-генетики, селекціонери та рослинники. Кн. 7. К., 2003; Голда Д. М. Делоне Лев Миколайович // Генетика: Історія. Відкриття. Персоналії. Терміни. К., 2004; Липшиц.

С. В. Рабинович, І. А. Гур'єва


Покликання на статтю