Кратологія — Енциклопедія Сучасної України

Кратологія

КРАТОЛО́ГІЯ (від грец. κράτος – сила, влада та …логія) – міжгалузевий напрям комплексних наукових до­­сліджень, предметом якого є феномен влади. К. вивчає об'єк­тивні та суб'єктивні закономірності її здійснення, осн. чинники походження, функціонування та розвитку, типи, види й специфіку, суб'єкти, об'єкти, джерела, носіїв, цілі, функції, системи, структури, механізми, нор­ми і принципи влади, а також сутність і особливості її поділу, взаємодію з ін. сферами життя. Вона є цілісною системою знань, що охоплює заг., теор., практ., прикладну, порівнял. К., історію, філософію, соціологію, логіку, педагогіку, технологію, ети­ку влади тощо. Це порівняно нова наука, хоча одним із її основоположників вважають італ. політ. мислителя й історика 2-ї пол. 15 – поч. 16 ст. Н. Макіавеллі. Споріднені з К. науки та галузі знань – конституційне право, політологія, історія.

Літ.: Гаджиев К. С., Ильин В. В. Философия власти. Москва, 1993.

С. В. Різник


Покликання на статтю