Голобуцький Володимир Олексійович — Енциклопедія Сучасної України

Голобуцький Володимир Олексійович

ГОЛОБУ́ЦЬКИЙ Володимир Олексійович (15 (28). 07. 1903, с. Великий Бір Черніг. губ., нині Брян. обл., РФ – 21. 01. 1993, Київ) – історик. Д-р істор. н. (1948), проф. (1949). Урядові нагороди СРСР. Держ. премія УРСР у галузі н. і. т. (1980). Закін. Пн.-Кавказ. ун-т у м. Ростов-на-Дону (РФ, 1930). Вчителював (1930–34). Протягом 1934–37 навч. в аспірантурі Ленінгр. пед. ін-ту (нині С.-Петербург) під кер-вом Б. Грекова й водночас викладав у низці ленінгр. ВНЗів (і під час блокади). Працював зав. каф. історії СРСР Краснодар. пед. ін-ту (1937–40), Казан. ун-ту (1943–47; обидва – РФ), Чернів. ун-ту (1947–49); водночас від 1947 (з перервою) – в Ін-ті історії АН УРСР (Київ): 1958–61 – зав. відділу історії феодалізму, 1974–79 – ст. н. с.-консультант; 1961–71 – зав. каф. історії нар. госп-ва Київ. ін-ту нар. госп-ва; 1972–84 – ст. н. с.-консультант Ін-ту економіки АН УРСР (Київ). Незважаючи на вимушені компроміси з пануючою ідеологію, об'єктивно підходив до вивчення історії України 16–19 ст., зокрема політ., дипломат., екон. аспектів війни 1648–54 під проводом Б. Хмельницького. Відстоював концепцію раннього розвитку буржуаз. відносин в Україні та глибоко досліджував питання укр. козацтва у часи, коли ця тема була під мовчазною забороною режиму. 1952 написав лист до Й. Сталіна, протестуючи проти терміна «возз'єднання» як такого, що не відповідав стосункам України та Росії. Влітку 1953 на засіданні відділу пропаганди ЦК КП(б)У О. Корнійчук звинуватив Г. в укр. буржуаз. націоналізмі й вимагав позбавити його звань, вислати із Києва й заарештувати (уникнув репресій лише через змі-ну політ. ситуації в країні після смерті Й. Сталіна). Учасник 11-го конгресу істориків у Стокгольмі (1960).

Пр.: Освободительная война украинского народа под руководством Б. Хмельницкого. К., 1954; Россия и освободительная война украинского народа 1648–1654 гг. К., 1954; Черноморское казачество. К., 1956; Запорожское казачество. К., 1957; укр. мовою – 1994; Максим Железняк. Москва, 1960; Запорізька Січ в останні часи свого існування: 1734–1775 рр. К., 1961; Дипломатическая история освободительной войны украинского народа 1648–1654 гг. К., 1962; Гомін, гомін по діброві. К., 1963; 1967; Дн., 2003; Економічна історія Української РСР: Дожовтневий період. К., 1970; Запорозьке козацтво. К., 1994.

Літ.: Мовчан П., Павличко Д., Яворівський В., Погорілий О. Подвижник // ЛУ. 1993, 4 берез.; Горак В. Знавець козацької доби (Володимир Голобуцький) // Істор. журн. 2003. № 4–5; Дыхан М. Выдающийся историк Украины Владимир Голобуцкий // Одес. изв. 2003, 24 июля; Михайлина П., Федорук А. Видатний український історик ХХ століття // Буковин. журн. 2005. № 1; Юсов С. Л. Наукова й педагогічна діяльність В. Голобуцького в роки Великої Вітчизняної війни та повоєнний період // УІЖ. 2006. № 2; Володимир Олексійович Голобуцький (1903–1993 рр.): Біобібліографія. К., 2006.

П. В. Михайлина


Покликання на статтю