Голубець Орест Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Голубець Орест Михайлович

ГОЛУБЕ́ЦЬ Орест Михайлович (25. 10. 1954, Львів) – мистецтвознавець. Син М. Голубця, брат Р. Грималюк. Д-р мистецтвознавства (2003), чл.-кор. НАМУ (2017). Чл. НСХУ (1986). Закін. Львів. ін-т приклад. та декор. мист-ва (1976; викл. К. Звіринський, М. Лозинський, З. Флінта). У 1980–86 – н. с. МЕХП АН УРСР; 1986–90 – н. с. Львів. відділ. ІМФЕ АН УРСР; від 1990 – доц., зав. каф. худож. кераміки, проректор з наук. роботи, від 2003 – проф. Львів. АМ. Наук. дослідж. стосуються мист-ва 20 ст., тенденцій його розвитку та специфіки в умовах тоталітар. системи, особливостей посттоталітар. періоду; укр. мист-ва на тлі світового; сучас. мист. форм, різновидів та засобів вираження. Організатор та співорганізатор міжнар. акцій «Джерела свободи» (м. Вроцлав, Польща, 1997), «Мистецтво на зламі тисячоліть» (Львів, 1998), «Пункт перетину» (Штуттґарт– Лодзь–Львів, 2000–01). Автор низки статей в ЕСУ.

Пр.: Львівська кераміка. К., 1991; Overcoming Post-Totalitarian Syndrome: Way to the Next Millenium // Тhе Рrоsресts оf Аrt іn the Nеw Сеntury. Lodz, 2000; Між свободою і тоталітаризмом: Мист. середовище Львова 2-ї пол. ХХ ст. Л., 2001; Українське мистецтво: Актуал. проблеми сьогодення і перспективи ХХІ ст. // Мистецтвознавство–2000: Наук. зб. Л., 2001.

Літ.: Орест Голубець: Бібліогр. покажч. Л., 2004.

М. Є. Станкевич

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
М. Є. Станкевич . Голубець Орест Михайлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=26648 (дата звернення: 15.06.2021)