Грималюк Ростислава Михайлівна — Енциклопедія Сучасної України

Грималюк Ростислава Михайлівна

ГРИМАЛЮ́К Ростислава Михайлівна (01. 08. 1960, Львів) – мистецтвознавець. Дочка Михайла, сестра Ореста Голубців, дружина М. Грималюка. Канд. мистецтвознавства (1996). Чл. НСХУ (1998). Закін. Львів. ін-т приклад. та декор. мист-ва (1982). У 1997–2003 – н. с., від 2004 – ст. н. с. Ін-ту народознавства НАНУ; одночасно від 1999 – доц. каф. книжк. графіки Укр. академії друкарства у Львові. Досліджує укр. образотворче мист-во кін. 19 – поч. 20 ст., особливості синтезу мист-в у архіт. середовищі міст заходу України.

Пр.: Вітражні оздоби громадських споруд Львова кінця ХІХ – початку ХХ століть (Заг. огляд) // Зап. НТШ: Пр. Комісії образотвор. та ужитк. мист-ва. Т. 236. Л., 1998; Християнські мотиви у вітражному мистецтві модерну (вітражі Вірменської церкви) // Народознавчі зошити. Л., 2003. Ч. 1–2 (49–50); Творчість М. Сосенка в часі становлення естетичних пріоритетів сецесії в західноукраїнському мистецтві початку ХХ ст. // Там само. 2004. Ч. 3–4. (57–58); Вітражі Львова кінця ХІХ – початку ХХ ст. Л., 2004; Настінні розписи і вітражі церкви Пресвятого Серця Христового у Жовкві // Вісн. Харків. держ. академії дизайну і мист-в. 2005. № 1; Естетика модерну в західноукраїнському мистецтві межі ХІХ–ХХ століть // Зап. НТШ: Пр. Секції арх-ри та містобудування. Т. 269. Л., 2005.

Р. М. Яців

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
Р. М. Яців . Грималюк Ростислава Михайлівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=27244 (дата звернення: 15.06.2021)