Галич Петро Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Галич Петро Миколайович

ГА́ЛИЧ Петро Миколайович (12. 07. 1923, с. Глинськ, нині Ромен. р-ну Сум. обл. – 13. 01. 2005, Київ) – фахівець у галузі нафтохімії. Д-р хім. н. (1970), проф. (1971). Засл. діяч н. і т. України (1991). Премія ім. Л. Писаржевського АН УРСР (1976). Закін. Львів. політех. ін-т (1951). Працював в Ін-ті нафти АН СРСР (1951–59), від 1959 – у Києві в академ. ін-тах хімії високомолекуляр. сполук (1959–75, зав. відділу), фіз.-орган. хімії і вуглехімії (сектор нафтохімії; 1975–89, зав. відділу), біоорган. хімії та нафтохімії (1989–2003, гол. н. с.). Наук. дослідження: каталітичні процеси нафтопереробки та нафтохімії, цеолітний каталіз, нова каталітична реакція алкілування в бічний ланцюг ароматич. вуглеводнів нафти за допомогою метанолу.

Пр.: Исследование влияния различных факторов на формирование активности цеолитных катализаторов в реакциях карбоний-йонного типа // Нефтехимия. 1996. Т. 36, № 5 (співавт.); Получение поликатионных форм цеолитов и их каталитические свойства в реакции алкилирования изобутана бутенами // Там само. 1997. Т. 37, № 4 (співавт.); Алкилирование фенола в присутствии γ-Al2O3 // Там само. 1998. Т. 38, № 4.

С. П. Федоряк

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
С. П. Федоряк . Галич Петро Миколайович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=28389 (дата звернення: 26.07.2021)