Галицко-Русское благотворительное общество — Енциклопедія Сучасної України

Галицко-Русское благотворительное общество

«ГА́ЛИЦКО-РУ́ССКОЕ БЛАГОТВОРИ́ТЕЛЬНОЕ О́БЩЕСТВО» Засн. наприкінці 1902 у С.-Петербурзі для підтримки культур. єдності галичан, буковинців та угрорусів (закарп. українців) із рос. народом. Активну діяльність розпочало 1908, після пропагандист. подорожі його голови графа В. Бобринського в Галичину та на Буковину. Офіц. діяльність «Г.-р. б. о.» полягала у матеріал. підтримці наук.-літ. та освіт. москвофіл. орг-цій в Австро-Угорщині, зокрема постачанні їм російськомов. книг, проведенні спіл. освіт. заходів та акцій з метою привернути увагу рос. громадськості й владних кіл до становища «русских» у «під’яремній» Русі, однак негласно чл. т-ва і його контрагенти в Австро-Угорщині (окремі москвофіли) вели розвідувал. роботу на користь Рос. імперії. Судові процеси над деякими з останніх (не завжди безпідставні) давали «Г.-р. б. о.» привід для гучних пропагандист. акцій і втручання у внутр. справи Австро-Угорщини нібито для захисту прав «русского» населення.

«Г.-р. б. о.» було ідейно близьким до партії рос. націоналістів – «Всерос. нац. союз». 1910 відкрито Київ. відділ. т-ва (голова – М. Стороженко), яке нараховувало бл. 200 чл.; від 1911 діяло Одес. відділ. на чолі з П. Казанським. Кількість чл. «Г.-р. б. о.» у С.-Петербурзі 1913 становила бл. 300 осіб.

На поч. 1-ї світ. війни діячі «Г.-р. б. о.» зайняли низку посад в адміністрації окупов. рос. армією Галичини та Буковини, а саме т-во надавало допомогу біженцям війни москвофіл. орієнтації. Припинило свою діяльність наприкінці 1917.

Літ.: Червонная Карпатская Русь – часть единой неделимой Руси: Отчет о деятельности Киевского отделения Галицко-русского общества. К., 1915; Отчет о деятельности Киевского отделения Галицко-русского общества. К., 1916; Сухий О. «Галицько-російське благодійне товариство» та головні напрями його діяльності // Наук. зошити істор. ф-ту Львів. ун-ту. Л., 1999. Вип. 2.

В. Б. Любченко

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
В. Б. Любченко . Галицко-Русское благотворительное общество // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=28425 (дата звернення: 11.05.2021)