Гельмінтологія — Енциклопедія Сучасної України

Гельмінтологія

ГЕЛЬМІНТОЛО́ГІЯ (від грец. ἕλμινς (ἕλμινυος) – черв'як і …логія) – розділ паразитології, що вивчає паразитичних червів, або гельмінтів, та спричинювані ними хвороби (гельмінтози) людини, тварин та рослин. Розрізняють Г. заг., мед., вет. й агрономічну. Заг. Г. вивчає паразит. червів диких тварин, досліджує питання систематики, фауністики, біології та заг. закономірності життя, індивід. й філогенет. розвитку гельмінтів. Відповідно до системат. приналежності паразитів заг. Г. поділяється на трематодологію (вивчає дигенетичних присиснів), цестодологію (вивчає стьожкових червів), акантоцефалологію (вивчає скреблянок), нематодологію (вивчає нематод). Мед. та вет. Г. досліджують гельмінтів людини і тварин, патогенез та перебіг гельмінтозів, питання їх діагностики, терапії та профілактики. Агроном. Г. (фітогельмінтологія, фітонематодологія) вивчає нематод – паразитів і симбіонтів рослин, спричинювані ними хвороби та заходи боротьби.

Г. як наука виникла на поч. 20 ст. В Україні становлення Г. відбувалося у 30–50-х рр. 20 ст., коли сформувалося декілька наук. центрів, зокрема Укр. ін-т епідеміології та мікробіології у Києві (нині Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб АМНУ), а також Укр. ін-т удосконалення лікарів (нині Харків. мед. академія післядиплом. освіти) та Сталін. мед. ін-т (нині Донец. мед. ун-т). Питання вет. Г. вивчають в Ін-ті експерим. та клін. вет. медицини УААН (Харків), Нац. аграр. ун-ті (Київ), Харків. зоовет. академії, Білоцерків. аграр. ун-ті та Ін-ті епізоотології УААН (Рівне); заг. Г. – в Ін-ті зоології НАНУ (Київ), Ін-ті біології пд. морів НАНУ (Севастополь). Окремі дослідж. з Г. проводять також у Київ., Таврій. (Сімферополь), Львів., Харків. та Одес. ун-тах. Значний внесок у розвиток Г. в Україні зробили Л. Громашевський (засн. вчення про механізми передачі інфекц. та інвазій. хвороб), О. Маркевич (засн. всесвітньо відомої паразитол. школи та нового напряму – паразитоценології), а також Р. Чеботарьов, В. Здун, С. Делямуре, М. Палімпсестов, М. Кльосов, Є. Шульман, Р. Лукшина, В. Шеховцов, О. Шевцов та ін.

Літ.: Маркевич О. П. Основи паразитології. К., 1953; Шульц Р. С., Гвоздев Е. В. Основы общей гельминтологии. Т. 1–3. Москва, 1970–76.

В. П. Шаприло, В. В. Корнюшин


Покликання на статтю