Геоцентрична система світу — Енциклопедія Сучасної України

Геоцентрична система світу

ГЕОЦЕНТРИ́ЧНА СИСТЕ́МА СВІ́ТУ – уявлення, за яким Земля перебуває нерухомо у центрі Всесвіту, а Сонце, Місяць і планети рухаються навколо неї. Окремі варіанти Г. с. с. розробили давньогрец. вчені Евдокс (бл. 408– 335 рр. до н. е.), Аристотель (384–322 рр. до н. е.), а в найдосконалішому вигляді – Птолемей (бл. 90–160 рр.). Свою теорію Г. с. с. Аристотель обґрунтував міркуваннями, що усі важкі тіла тяжіють до центра Землі, а оскільки кожне тіло прямує до центра Всесвіту, то і Земля повинна знаходитися непорушно у цьому центрі; коли б Земля оберталася навколо своєї осі, то предмети, не закріплені на її поверхні, зміщувалися б убік Зх. (переоцінено роль відцентрової сили); коли б Земля рухалася навколо Сонця, то кутові відстані між довільно взятими парами зір змінювалися б упродовж року (давні вчені таких зміщень виявити не могли, оскільки відстані до зір виявилися більшими, ніж вони вважали). Бл. 150 р. н. е. у своїй фундам. праці «Μέγαλος Σύνταξις» («Велика побудова») Птолемей представив складний і нерівномір. рух кожної планети як суму декількох простих рівномір. колових рухів. За найпростішою моделлю планета рухається зі сталою кутовою швидкістю по епіциклу – колу малого радіуса, центр якого («середня планета») рухається зі сталою кутовою швидкістю навколо Землі по деференту – колу більшого радіуса. Параметри руху планет Птолемей визначив за спостереженнями з високою точністю, проте для кращого збігу обчислень доводилося для кожної планети вводити не один, а декілька епіциклів (загалом їх у моделі Птолемея 40), що значно ускладнювало обчислення і зрештою стало однією з причин спростування Г. с. с. на користь Геліоцентричної системи світу. Розрахунки за теорією Птолемея давали правильний результат щодо передбачення положень планет на десятки років наперед (це пояснюється відносністю руху: для спостерігача на Землі рух планети на тлі зір буде однаковим незалежно від того, здійснюються обчислення у припущенні про рух планети і нерухомість Землі чи навпаки). Ґрунтуючись на принципово неправильному уявленні про нерухомість і центр. положення Землі в Соняч. системі, Г. с. с за Птолемеєм використовували упродовж 1400 років.

Літ.: Климишин И. А. Открытие Вселенной. Москва, 1987; Його ж. Історія астрономії. Ів.-Ф., 2000.

І. А. Климишин


Покликання на статтю